Tietosuojaseloste

Museoalan ammattiliitto MAL ry:n tietosuojaseloste 25.5.2018
 

 1. JÄSENREKISTERIN YLLÄPITO
  Museoalan ammattiliitto ei ylläpidä jäsenrekisteriä
  . Jäsenrekisterin ylläpitäjä on kattojärjestömme Akavan Erityisalat (www.akavaneritysalat.fi) Yhteyshenkilö: järjestelmäasiantuntija Jarno Kinase, puhelin 0201 235 335.
   
 2. MUUT REKISTERIT Tapahtumarekisteri ja koulutustuki- ja apurahatilasto
  Museoalan ammattiliitto MAL ry (0706161-5) ylläpitää ja käsittelee omien tapahtumiensa osallistujatietoja sekä jäsenetuihin liittyviä hakemustietoja. 
   
 3. VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ Museoalan ammattiliitto MAL ry:ssä toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä, katariina.makela(at)museoalanammattiliitto.fi, 040 7747 620.
   
 4. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN
  Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka olet antanut meille, kun ilmoittaudut mukaan tapahtumaamme tai haet tukea (koulutustuki/apuraha).

  Käsittelemme myös AE:n ylläpitämiä jäsenrekisteritietoja (jäsentiedotteen postitusyhteystiedot, tapahtumatiedotus, muu jäsenpostitus)

  Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä:
 • perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (sähköposti, osoite ja puhelinnumero)
   
 • jäsensuhteeseen liittyvät tiedot, kuten liittymispäivä, jäsenlaji, jäsennumero, markkinointiluvat ja -kiellot, työttömyyskassan jäsenyys
   
 • työnantajatiedot, työnantajasektori (yksityinen, kunta, valtio, ammatinharjoittaja)
   
 • jäsenyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuksia koskevat kirjaukset;
   
 • luottamustehtävät yhdistyksessä
   
 • muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella.


Tarvittaessa tallennetaan tapahtumaan liittyen esimerkiksi osallistumisvalinta, ilmoitettu erityisruokavalio, ICOM-kortti, jäsenyys. Koulutustukeen ja apurahaan liittyen: koulutustieto, haettavan apurahan/tuen tarkoitus, haettava summa, perustelut.
 

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE
Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen tapahtuman tai jäsenedun toteuttamiseksi. Lisäksi käsittelemme tietoja toimintamme kehittämistä varten (anonyymi tilastointi, seuranta ja raportointi). Henkilötietoja voidaan käsitellä myös lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi esim. kirjanpito ja verotus.

 

6. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET
Henkilötietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille ainoastaan tapahtuman tai jäsenedun toteutumisen niin vaatiessa. Esimerkiksi tietoja voidaan luovuttaa postituspalvelua varten (kuten kalenteripostitus) ja yhteistyössä toteutettavissa tapahtumissa tiedonkulun sujumiseksi (osallistujien nimitiedot matkatoimistolle matkalippujen kirjoittamista varten, nimilistat TJS Opintokeskuksen tukihakemusta varten).

7. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. EVÄSTEET
Nykyinen kotisivuntarjoajamme ei käytä evästeitä.
 

9. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Tarpeettomat tiedot hävitetään tietoturvallisuus huomioiden.
 

10. SINUN OIKEUTESI
Jäsenellä on oikeus tarkistaa henkilötiedot ottamalla yhteyttä vastaavaan yhteyshenkilöön.
 

11. TIETOTURVA
Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkkinä mainittakoon, että henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.

Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.
 

12. SELOSTEEN MUUTTAMINEN
Meillä on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.museoalanammattiliitto.fi, josta löydät myös viimeisimmän version tästä Selosteesta.
 

13. OTA YHTEYTTÄ
Voit kysyä tästä Selosteesta tai tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen toimisto(at)museoalanammattiliitto.fi