Hallituksen ja henkilöstön yhteystiedot

HUOM.! KUVASSA VANHA HALLITUS :
Takarivissä vasemmalta Aino-Maija Kaila, Elina Kangosjärvi, varapj. Tuija Wahlroos, Maria Saarikoski, Maarit Talamo-Kemiläinen, Kaj Nylund (kausi päättynyt 2019)
Eturivissä vasemmalta Marianna Falkenberg (kausi päättynyt 2018), varapj. Antti Mäkinen (kausi päättynyt 2019), tj. Katariina Mäkelä, pj. Susanna Sääskilahti, varajäsen Uula Neitola
Toimisto: Museoalan ammattiliitto MAL ry, Pohjoisesplanadi 21 B 7, 3. krs., 00100 Helsinki
Kuvaaja: Petri Virtanen

 

MALn vuosikokouksessa valittiin uudet luottamushenkilöt kaudelle 2019 - 2020

 

MALn puheenjohtajat 2019 - 2021:
Pj. Susanna Sääskilahti
Varapj. Tuija Wahlroos

MALn hallitus 2019 - 2020:
Jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen:
Aino-Maija Kaila (Marianne Koski)
Mikko Oranen (Kati Kivimäki)
Marleena Vihakara (Pirkko Madetoja)
Maarit Talamo-Kemiläinen (Sanna Kupila)
Maria Saarikoski (Uula Neitola)
Elina Kangosjärvi (Riina Linna).

Hallituksen opiskelijaedustajat 2020-2021:
Jaakko Ervasti (Auri Tusa)


Kiitos kaikille kokouksessa mukana olleille ja onnittelut luottamushenkilöille sekä kiitokset tehtäviä aiemmin hoitaneille.

Toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä

Toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä

Sähköposti: katariina.makela@museoalanammattiliitto.fi
Puh. 040 7747 620

Toiminnanjohtajana paneudun museoalan ammattilaisten työelämäkysymyksiin - työsuhteisiin, palkkaukseen, alan arvostukseen, työuran aikana kouluttautumiseen sekä työssä jaksamiseen. Pätkätyöviidakko, työllistyminen ja alaa opiskelevien tulevaisuuden näkymät vaativat entistä enemmän edunvalvontaa, unohtamatta jo pitkän uran tehneiden työelämähaasteita.

Olen koulutukseltani valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta. Museoalaan pääsin tutustumaan edellisessä työssäni, jossa osallistuin viiden vuoden aikana useamman näyttelyn ja toiminnallisen työpajan suunnitteluun ja toteutukseen museossa. Yhteistyöhankkeiden kautta pääsin näkemään eri museoammattilaisten työtä - ja opin paljon!

Toivon, että jäsenet ja liitosta kiinnostuneet ovat minuun yhteydessä – kehitetään yhdessä museoalaa ja sen ammattilaisten asemaa!

Järjestökoordinaattori Heta Hedman

Järjestökoordinaattori Heta Hedman

Sähköposti: heta.hedman@museoalanammattiliitto.fi
Puh. 040 838 0739

Toimin aiemmin MAL:ssa opiskelijatoiminnan projektikoordinaattorina. Nyt vuoden 2020 alussa pääsin aloittamaan MAL:n järjestökoordinaattorina, mistä iloitsen kovasti! Vastaan edelleen opiskelijatoiminnasta ja yhteistyöstä opiskelijajärjestöjen ja korkeakoulujen kanssa. Minuun voi olla yhteydessä mikäli opiskelijajärjestönne haluaa tehdä yhteistyötä Museoalan ammattiliiton kanssa. Opiskelijatoiminnan lisäksi järjestelen jäsenkoulutuksia, vastailen jäsenten kyselyihin, hoidan osaltani viestintää sekä kaikenlaista muuta järjestötoiminnan arkea.

Valmistuin kesällä 2019 filosofian maisteriksi historian tutkinto-ohjelmasta Tampereen yliopistosta. Osana maisteriopintoja olen suorittanut museologian perusopinnot ja opintojeni ohessa toiminut useamman vuoden ajan museo-oppaana. Kiinnostus museoalaa kohtaan on kokemuksen karttuessa kasvanut entisestään.

Puheenjohtaja Susanna Sääskilahti

Puheenjohtaja Susanna Sääskilahti

Amanuenssi, Kansallisgalleria
Sähköposti: susanna.saaskilahti@ateneum.fi
Puhelin: 050 464 9009

Olen taidehistorian maisteri vuodelta 1996. Koska opiskelin myös museologiaan, arvostan ja rakastan kaikkia museoita, olipa niiden erikoistumisala mikä tahansa. Toimin Valtion taidemuseossa tutkijana kuva-arkistossa pitkään jolloin toimin myös akavalaisten pääluottamusmiehenä vuosina 2003-2013. Nyt työskentelen Kansallisgalleriassa Ateneumissa projekteissa ja kokoelmapuolella. Museoalan ammattiliiton hallituksen puheenjohtajaksi minut valittiin vuonna 2015. Alan palkkaus on jäänyt jälkeen ja yhdessä ponnistellen meidän täytyy lisätä työmme arvostusta ja näkyvyyttä koko yhteiskunnassa.

Varapuheenjohtaja Tuija Wahlroos

Varapuheenjohtaja Tuija Wahlroos

Museonjohtaja, Gallen-Kallelan museo
Puhelin: 0104068845
Sähköposti:tuija.wahlroos@gallen-kallela.fi

Olen työskennellyt Gallen-Kallelan Museossa vuodesta 1995, ja museonjohtajana vuodesta 2005 lähtien. Opiskelin Helsingin yliopistossa pääaineenani taidehistoria. MAL:n jäseneksi liityin jo opiskeluaikanani.

Pitkä työura säätiöomisteisessa museossa on tehnyt yksityisen museosektorin erityiskysymykset tutuiksi. Ennen MAL:n hallitusjäsenyyttä ja rinnan sen kanssa olin Akavan Erityisalojen yksityissektorin neuvottelukunnassa museoalan edustajana. Yksityisen sektorin työelämää leimaavat perinteisesti vaihtelevat työelämän käytännöt, paikallinen sopiminen, talokohtaiset tessit, jopa sopimuksettomuus. Tässä taustaa vasten yksityisten museoiden yleissitova työehtosopimus on ollut tärkeä saavutus. Koen, että se on työkalu, joka hyödyttää sekä työntekijöitä että työnantajia, ja luo parempaa työelämää käytäntöjä yhdenmukaistamalla.

Olen kokenut MAL:in viimeaikaiseen kehittämis- ja strategiatyöhön osallistumisen henkilökohtaisesti erityisen kiinnostavana. Jäsenpalveluiden kehittäminen sekä yhdistyksen rooli alan ajankohtaisiin asioihin aktiivisesti osallistuvana keskustelijana ovat tärkeitä tapoja toimia ja vaikuttaa.

Hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Aino-Maija Kaila

Aino-Maija Kaila

Näyttelyamanuenssi, Museovirasto
Puhelin: 040 128 6362
Sähköposti: aino-maija.kaila@nba.fi

Työskentelen Suomen kansallismuseossa näyttelyamanuenssina. Monet museoalan työtehtävät Kansallismuseon eri museokohteissa ja yhteistyö muiden museoiden kanssa ovat vahvistaneet näkemystäni siitä, miten museoammatillisuus on kehittynyt huimaa vauhtia. Museoalan ammattiliiton hallituksen jäsenenä ja Museoviraston akavalaisten luottamusmiehenä olen kokenut, miten koulutus, kollegatapaamiset ja vahva usko museotyön merkityksen kasvuun antavat voimaa toimia yhdessä yhteisen hyvän eteen. Vaikeinakin taloudellisina aikoina on tärkeätä muistaa se, että museoammattilaiset omalla antaumuksellisella työpanoksellaan ja innovatiivisuudellaan luovat yhteiskuntaan hyvinvointia, jonka arvo voidaan rahan lisäksi mitata myös monilla muilla mittareilla. Museoammattilaisten työn merkityksen kasvun pitää näkyä myös parempina palkkoina.

Varajäsen:

Marianne Koski
Erikoisasiantuntija, Museovirasto
Puhelin: 02 9533 6006
Sähköposti: marianne.koski@museovirasto.fi

Elina Kangosjärvi

Elina Kangosjärvi

Puhelin: 040 513 8826
Sähköposti: elina.kangosjarvi@gmail.com

Varajäsen:

Riina Linna
Tuottaja, Tekniikan museo
Puhelin: 040 586 6796
Sähköposti: riina.linna@tekniikanmuseo.fi

Maria Saarikoski

Maria Saarikoski

Tuottaja, Kansallisgalleria
Sähköposti: maria.saarikoski@kiasma.fi
Puh: 0405374740

Työskentelen Nykytaiteen museo Kiasmassa tuottajana. Tuottajana pääsen tekemään laajasti yhteistyötä oman museon asiantuntijoiden, yhteistyökumppanien ja taiteilijoiden kanssa. Lisäksi toimin luottamusmiehenä Kansallisgalleriassa. Ennen museoalalle siirtymistä työskentelin pitkään Suomen Ekonomiliitossa. Toivon, että pystyn MAL:n hallitustyöskentelyssä hyödyntämään erityisesti työkokemustani viestinnän, markkinoinnin ja tietysti jäsenten edunvalvonnan parista.

Museoammattilaisten on tärkeää päästä kehittämään ja ylläpitämään omaa ammattitaitoaan mm. liiton tarjoamien koulutusten ja koulutustuen avulla. Museoalalla työskentelee huikean osaavia ja intohimoisia henkilöitä – teemme töitä sen eteen, että osaamisen arvostaminen näkyisi myös alan palkoissa.

Varajäsen:

Uula Neitola

Maarit Talamo-Kemiläinen

Maarit Talamo-Kemiläinen

Intendentti, Turun museokeskus
Puhelin:050 594 7256
Sähköposti: maarit.talamo-kemiläinen@turku.fi

Varajäsen:

Sanna Kupila
Tutkija, Turun museokeskus
Sähköposti: sanna.kupila@turku.fi
Puh: 0401879389

Mikko Oranen

Mikko Oranen

Amanuenssi, HAM Helsingin taidemuseo
Puhelin: 0503458537
Sähköposti: mikko.oranen@hel.fi

Olen FM, pääaineinani taidehistoria ja kotimainen kirjallisuus. Suurimman osan työuraani olen työskennellyt HAM Helsingin taidemuseossa (vuodesta 1995) pääasiassa näyttelyiden, mutta myös kokoelmien ja julkisen taiteen parissa. Olen ollut opetus- ja kulttuuriministeriön alaisen Valtiontakuulautakunnan jäsen, sekä työryhmässä valmistelemassa lakia takavarikointikiellosta. Olen päivätyöni ohella kirjoittanut taidekritiikkiä ja taiteilijahaastatteluja sekä toimittanut tekstejä ja julkaisuja. Olen myös toiminut kustannustoimittajana. Työkokemukseni kautta minulla on laaja käsitys taidemuseokentästä ja sen eri työntekijäryhmien erityiskysymyksistä. Viimeisen vuoden aikana olen erikoistunut monimuotoisuus (Diversity), yhdenvertaisuus ja tasa-arvo -kysymyksiin kulttuurikentällä.

Varajäsen:

Kati Kivimäki
Museonjohtaja, Forssan museo
Sähköposti: kati.kivimaki@forssa.fi
Puh: 0401816263

Marleena Vihakara

 

Varajäsen:

Tutkija Pirkko Madetoja
Puhelin: 09 310 79506
Sähköposti: pirkko.madetoja@hel.fi

Uula Neitola

Uula Neitola

Puhelin: 040 732 4344
Sähköposti: uulaneit@gmail.com
Maria Saarikosken varajäsen
 

Valmistuin Oulun yliopistosta vuonna 2015 pääaineenani historia, tällä hetkellä vaikutan Turussa. Olen toiminut luottamustehtävissä niin Akavan erityisalojen opiskelijaverkostossa, aluetoiminnassa kuin Akavan opiskelijoissa. Kirjoitin myös Museoalan ammattiliiton 50-vuotishistoriateoksen.

Opiskelijajäsenet:

Jaakko Ervasti

Jaakko Ervasti (2020-2021)

Sähköposti: jaakko.ervasti@yahoo.com

 

Hei! Olen Jaakko Ervasti ja minulla on kunnia toimia Museoalan ammattiliiton hallituksessa opiskelijaedustajana kaudella 2020-2021. Opiskelen arkeologiaa Oulun yliopistossa nyt neljättä vuotta, ja sivuaineikseni ovat tähän mennessä kertyneet museologia, saamelainen kulttuuri, historia ja ruotsin kieli. Opiskelujeni ohessa olen aktivoitunut erilaisissa opiskelijajärjestöissä, joista edellisimpänä toimii valtakunnallinen kulttuurintutkimuksen opiskelijoiden yhdistys Kulo ry. Muutamana kesänä olen työskennellyt Oulun museokohteissa muun muassa oppaana.

MAL:n hallituksessa suurimpana tavoitteenani on tuoda ammattiliitto lähemmäs opiskelijoita ja ainejärjestöjä myös täällä pohjoisessa. Olen viehättynyt ajatuksesta, että MAL:n avulla alamme opiskelijoilla voisi olla entistä parempi käsitys tulevasta työelämästä ja korkeampi ammatillinen itsetunto. Mielestäni nimenomaan opiskelijoiden kautta pystymme vaikuttamaan valtavasti alamme tulevaisuuteen ja pitämään sen jatkossakin ajan hermoilla. 

Itselleni museoala tuntuu omanlaiseltani haaveelta ja kutsumukselta, joten tuntuu hienolta toimia opiskelijoiden äänitorvena omassa ammattiyhdistyksessämme!

Auri Tusa

Auri Tusa (2020-2021)

Sähköposti: auri.o.tusa@utu.fi

Olen Auri Tusa, ja olen Museoalan ammattiliiton opiskelijajäsenen varajäsen kaudella 2020-2021. Olen kulttuurihistorian pääaineopiskelija Turun yliopistossa, ja sivuaineinani opiskelen museologiaa ja sukupuolentutkimusta. Olen Turun yliopiston museologian opiskelijoiden ainejärjestön hallituksessa, ja opiskelijoiden ja nuorten asema museoalalla on minulle erittäin tärkeä asia. 

 

Hallituksen ja henkilökunnan valokuvat Petri Virtanen (paitsi Heta Hedmanin, Mikko Orasen, Jaakko Ervastin ja Auri Tusan valokuvat)