Hallituksen ja henkilöstön yhteystiedot

HUOM.! KUVASSA VANHA HALLITUS :
Takarivissä vasemmalta Aino-Maija Kaila, Elina Kangosjärvi, varapj. Tuija Wahlroos, Maria Saarikoski, Maarit Talamo-Kemiläinen, Kaj Nylund (kausi päättynyt 2019)
Eturivissä vasemmalta Marianna Falkenberg (kausi päättynyt 2018), varapj. Antti Mäkinen (kausi päättynyt 2019), tj. Katariina Mäkelä, pj. Susanna Sääskilahti, varajäsen Uula Neitola
Toimisto: Museoalan ammattiliitto MAL ry, Pohjoisesplanadi 21 B 7, 3. krs., 00100 Helsinki
Kuvaaja: Petri Virtanen

 

MALn vuosikokouksessa valittiin uudet luottamushenkilöt kaudelle 2019 - 2020

 

MALn puheenjohtajat 2019 - 2021:
Pj. Susanna Sääskilahti
Varapj. Tuija Wahlroos

MALn hallitus 2019 - 2020:
Jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen:
Aino-Maija Kaila (Marianne Koski)
Mikko Oranen (Kati Kivimäki)
Marleena Vihakara (Pirkko Madetoja)
Maarit Talamo-Kemiläinen (Sanna Kupila)
Maria Saarikoski (Uula Neitola)
Elina Kangosjärvi (Riina Linna).

Opiskelijajäseninä jatkavat vuoden loppuun Veera Kujansuu (Turkka Kaukametsä).


Kiitos kaikille kokouksessa mukana olleille ja onnittelut luottamushenkilöille sekä kiitokset tehtäviä aiemmin hoitaneille.

Toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä
Projektikoordinaattori Heta Hedman
Puheenjohtaja Susanna Sääskilahti
Varapuheenjohtaja Tuija Wahlroos
Aino-Maija Kaila
Elina Kangosjärvi
Maria Saarikoski
Maarit Talamo-Kemiläinen
Maria Saarikosken henkilökohtainen varajäsen Uula Neitola
Veera Kujansuu

Toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä

Puh. 040 7747 620, katariina.makela@museoalanammattiliitto.fi

Toiminnanjohtajana paneudun museoalan ammattilaisten työelämäkysymyksiin - työsuhteisiin, palkkaukseen, alan arvostukseen, työuran aikana kouluttautumiseen sekä työssä jaksamiseen. Pätkätyöviidakko, työllistyminen ja alaa opiskelevien tulevaisuuden näkymät vaativat entistä enemmän edunvalvontaa, unohtamatta jo pitkän uran tehneiden työelämähaasteita.

Olen koulutukseltani valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta. Museoalaan pääsin tutustumaan edellisessä työssäni, jossa osallistuin viiden vuoden aikana useamman näyttelyn ja toiminnallisen työpajan suunnitteluun ja toteutukseen museossa. Yhteistyöhankkeiden kautta pääsin näkemään eri museoammattilaisten työtä - ja opin paljon!

Toivon, että jäsenet ja liitosta kiinnostuneet ovat minuun yhteydessä – kehitetään yhdessä museoalaa ja sen ammattilaisten asemaa!

 

Projektikoordinaattori Heta Hedman

Puh. 040 838 0739, heta.hedman@museoalanammattiliitto.fi

Toimin opiskelija-asioiden osa-aikaisena projektikoordinaattorina 31.12.2019 asti. Vastaan yhteydenpidosta museoalalle soveltuvien opiskelijajärjestöjen kanssa ja vastaan erinäisten opiskelijatapahtumien koordinoinnista. Minuun voi olla yhteydessä mikäli opiskelijajärjestönne haluaa tehdä yhteistyötä Museoalan ammattiliiton kanssa.

Valmistuin kesällä 2019 filosofian maisteriksi historian tutkinto-ohjelmasta Tampereen yliopistosta. Osana maisteriopintoja olen suorittanut museologian perusopinnot ja opintojeni ohessa toiminut useamman vuoden ajan museo-oppaana. Kiinnostus museoalaa kohtaan on kokemuksen karttuessa kasvanut entisestään. Opiskelijana huomasin kuinka tärkeää ammattiliittojen tuki on esim. harjoittelujen palkkaneuvotteluissa. Kannustankin kaikkia museoalasta kiinnostuneita opiskelijoita liittymään MALiin; ammattiliittoon kuuluminen on myös hyvä tapa kirkastaa ammatti-identiteettiä ja verkostoitua alalla jo kokeneempien kanssa!

Huomioithan, että toimin osa-aikaisesti, enkä näin ollen ole jatkuvasti tavoitettavissa. Olen kuitenkin yhteydessä niin pian kuin kykenen.

 

Puheenjohtaja Susanna Sääskilahti

Puhelin: 050 464 9009
Sähköposti: susanna.saaskilahti@ateneum.fi
Kansallisgalleria, Kaivokatu 2, 00100 Helsinki

Olen taidehistorian maisteri vuodelta 1996. Koska opiskelin myös museologiaan, arvostan ja rakastan kaikkia museoita, olipa niiden erikoistumisala mikä tahansa. Toimin Valtion taidemuseossa tutkijana kuva-arkistossa pitkään jolloin toimin myös akavalaisten pääluottamusmiehenä vuosina 2003-2013. Nyt työskentelen Kansallisgalleriassa Ateneumissa projekteissa ja kokoelmapuolella. Museoalan ammattiliiton hallituksen puheenjohtajaksi minut valittiin vuonna 2015. Alan palkkaus on jäänyt jälkeen ja yhdessä ponnistellen meidän täytyy lisätä työmme arvostusta ja näkyvyyttä koko yhteiskunnassa.

 

Varapuheenjohtaja Tuija Wahlroos

Museonjohtaja, Gallen-Kallelan museo
Puhelin: 09 8492 3410
Sähköposti:tuija.wahlroos@gallen-kallela.fi

Olen työskennellyt Gallen-Kallelan Museossa vuodesta 1995, ja museonjohtajana vuodesta 2005 lähtien. Opiskelin Helsingin yliopistossa pääaineenani taidehistoria. MAL:n jäseneksi liityin jo opiskeluaikanani.

Pitkä työura säätiöomisteisessa museossa on tehnyt yksityisen museosektorin erityiskysymykset tutuiksi. Ennen MAL:n hallitusjäsenyyttä ja rinnan sen kanssa olin Akavan Erityisalojen yksityissektorin neuvottelukunnassa museoalan edustajana. Yksityisen sektorin työelämää leimaavat perinteisesti vaihtelevat työelämän käytännöt, paikallinen sopiminen, talokohtaiset tessit, jopa sopimuksettomuus. Tässä taustaa vasten yksityisten museoiden yleissitova työehtosopimus on ollut tärkeä saavutus. Koen, että se on työkalu, joka hyödyttää sekä työntekijöitä että työnantajia, ja luo parempaa työelämää käytäntöjä yhdenmukaistamalla.

Olen kokenut MAL:in viimeaikaiseen kehittämis- ja strategiatyöhön osallistumisen henkilökohtaisesti erityisen kiinnostavana. Jäsenpalveluiden kehittäminen sekä yhdistyksen rooli alan ajankohtaisiin asioihin aktiivisesti osallistuvana keskustelijana ovat tärkeitä tapoja toimia ja vaikuttaa.

 

 

 


Hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

 

Aino-Maija Kaila

Näyttelyamanuenssi, Museovirasto
Puhelin: 040 128 6362
Sähköposti: aino-maija.kaila@nba.fi

Työskentelen Suomen kansallismuseossa näyttelyamanuenssina. Monet museoalan työtehtävät Kansallismuseon eri museokohteissa ja yhteistyö muiden museoiden kanssa ovat vahvistaneet näkemystäni siitä, miten museoammatillisuus on kehittynyt huimaa vauhtia. Museoalan ammattiliiton hallituksen jäsenenä ja Museoviraston akavalaisten luottamusmiehenä olen kokenut, miten koulutus, kollegatapaamiset ja vahva usko museotyön merkityksen kasvuun antavat voimaa toimia yhdessä yhteisen hyvän eteen. Vaikeinakin taloudellisina aikoina on tärkeätä muistaa se, että museoammattilaiset omalla antaumuksellisella työpanoksellaan ja innovatiivisuudellaan luovat yhteiskuntaan hyvinvointia, jonka arvo voidaan rahan lisäksi mitata myös monilla muilla mittareilla. Museoammattilaisten työn merkityksen kasvun pitää näkyä myös parempina palkkoina.

Varajäsen:
Marianne KoskiPuhelin: 02 9533 6006
marianne.koski@museovirasto.fi

Elina Kangosjärvi

Puhelin: 040 513 8826
Sähköposti: elina.kangosjarvi@gmail.com

Varajäsen:
Riina Linna
 

 

 

 

 

 

 

Marleena Vihakara

Varajäsen:

 

Tutkija Pirkko Madetoja
Puhelin: 09 310 79506
Sähköposti: pirkko.madetoja@hel.fi

 

 


Mikko Oranen

Varajäsen:

Kati Kivimäki

 

 

 

 

Maria Saarikoski

Tuottaja, Kansallisgalleria
Sähköposti: maria.saarikoski@kiasma.fi
 

Työskentelen Nykytaiteen museo Kiasmassa tuottajana. Tuottajana pääsen tekemään laajasti yhteistyötä oman museon asiantuntijoiden, yhteistyökumppanien ja taiteilijoiden kanssa. Lisäksi toimin luottamusmiehenä Kansallisgalleriassa. Ennen museoalalle siirtymistä työskentelin pitkään Suomen Ekonomiliitossa. Toivon, että pystyn MAL:n hallitustyöskentelyssä hyödyntämään erityisesti työkokemustani viestinnän, markkinoinnin ja tietysti jäsenten edunvalvonnan parista.

Museoammattilaisten on tärkeää päästä kehittämään ja ylläpitämään omaa ammattitaitoaan mm. liiton tarjoamien koulutusten ja koulutustuen avulla. Museoalalla työskentelee huikean osaavia ja intohimoisia henkilöitä – teemme töitä sen eteen, että osaamisen arvostaminen näkyisi myös alan palkoissa.

Varajäsen:
Uula Neitola

 

Maarit Talamo-Kemiläinen

Intendentti, Turun museokeskus
Puhelin:050 594 7256
Sähköposti: maarit.talamo-kemiläinen@turku.fi

Varajäsen:
Sanna Kupila

 

 

Uula Neitola

Puhelin: 040 732 4344
Sähköposti: uulaneit@gmail.com
Maria Saarikosken varajäsen

AE:n nuoriso- ja opiskelijatoimikunnan varsinainen jäsen 2017-2018
 

Olen Uula Neitola, Museoalan ammattiliiton hallituksen toinen opiskelijajäsenistä ja edustan osastoa Akavan erityisalojen opiskelija- ja nuorisotoimikunnassa. Toisella kierroksella hallituksessa ja vastavalmistuneena tehtävänäni on saada ennen kaikkea opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden ääni kuuluviin edunvalvonnassa ja nostaa esiin museoaineita opiskelevien ja alalle valmistuneiden valtakunnallisia etuja ja epäkohtia. Valmistuin Oulun yliopistosta vuonna 2015 pääaineenani historia, tällä hetkellä vaikutan Turussa. Olen toiminut luottamustehtävissä niin Akavan erityisalojen opiskelijaverkostossa, aluetoiminnassa kuin Akavan opiskelijoissa. Työstän myös Museoalan ammattiliiton 50-vuotishistoriateosta.

 

 

Opiskelijajäsenet:

Veera Kujansuu (2018-2019)
 

Olen Veera Kujansuu, Museoalan ammattiliiton opiskelijajäsen kaudella 2018-2019. Opiskelen Helsingin Yliopistossa pääaineenani folkloristiikkaa, sivuaineina kulttuuriperinnön tutkimusta, museologiaa, viestintää ja elokuva- ja televisiotutkimusta. Toimin ainejärjestöni hallituksessa sekä yliopistorajat ylittävässä Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry:ssä. 

 

Opiskelijaedustajana haluan edistää ammattiliittojen sekä opiskelijajärjestöjen välistä yhteistyötä. Kulttuurintutkimuksen alojen opiskelijoilla on paljon parannettavaa työelämätaidoissa, oman osaamisen tunnistamisessa sekä ammatillisessa itsetunnossa, ja uskon että Museoalan ammattiliitto voi tarjota apuaan tähän ongelmaan. Ammattiliittoon kuulumisesta on hyötyä myös opiskeluaikana, ja pyrin omalta osaltani madaltamaan liittoon liittymisen kynnystä. 

 

Minuun voi ottaa yhteyttä missä vaan kulttuurintutkimuksen opiskeluun, opiskelijana työllistymiseen tai liiton opiskelijatoimintaan liittyvissä asioissa!
 

Turkka Kaukametsä (2018-2019)

Hallituksen ja henkilökunnan valokuvat Petri Virtanen (paitsi Veera Kujansuun ja Heta Hedmanin valokuvat)