På svenska

Museifackförbundet rf

Museifackförbundet är fackförbundet för anställda inom museibranschen och det driver medlemmarnas löne- och yrkesintressen. Museifackförbundet har funnits sedan 1969. Medlemsantalet är cirka 1700 yrkeskunniga museiarbetande inom offentliga och privata sektorn. MAL är medlemsförbund i Akava rf via Akavas Specialorganisationer rf.

Medlemsförmåner

Som medlem i Akavas Specialorganisationer rf erbjuder Museifackförbundet bland annat rådgivning om avtal och förhandlingar, tjänste- och kollektivavtal, rättshjälp i fråga om anställning och medlemskap i en a-kassa. Dessutom har alla medlemmar möjlighet till semesterservice (A-lomat) och förmånliga fritids-, olycksfalls- och reseförsäkringar.

Museifackförbundets verksamhetsidé

Huvuduppgiften är att övervaka medlemmarnas löneanställnings- och yrkersfrågor. Förbundet följer med löneutveckling, ger remissutåtanden, kommer med förslag och initiativ samt ställningstaganden när det gäller utbildning och andra yrkesfrågor inom branschen. Meningen är att göra museiyrket känt och på så sätt höja uppskattningen av branschen. Förbundet ger regelbundet ut ett blad som behandlar aktuell arbetsmarknadsproblematik och andra frågor inom braschen. Medlemmarna har rätt till kurser i förbundets regi.

Museifackförbundets förvaltning består av en styrelse med ordförande, vice ordförande och 6 medlemmar. Styrelsen väljs vid höstens medlemsmöte. En kontorsanställd arbetar för förbundet och finns till för medlemmarna för alla eventuella frågor gällande löner, yrket eller intressebevakningen.

Hur blir du medlem?

Var och en som arbetar inom museibranschen och har en utbildning för detta eller studerar sig till yrket kan ansöka om medlemskap i Museifackförbundet. Styrelsen godkänner medlemmarna på basis av ansökningsblanketten som fås på Museifackförbundets eller Akavas Specialorganisationers rf kontor.

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är 1,3 procent av lönen. Där ingår medlemskap i a-kassan och den täcker förbundet samt centralförbundets verksamhet. Avgiften är avdragsgill i beskattningen.

Kontakt information
Verksamhetsledare Katariina Mäkelä
katariina.makela[at)museoalanammattiliitto.fi
+358 40 7747 620

Akavas Specialorganisationer rf på svenska
Akava på svenska.