Töissä museossa

Museot säilyttävät kulttuuriperintöä yhdessä kirjastojen ja arkistojen kanssa.

Näytteilleasettamisen rinnalla museoissa korostuu tutkimustyö.

Monikulttuurisuus ja nykykulttuuri ovat lisänneet museoiden asiantuntijatehtäviä.

Museolaitos

Museolaitoksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto.

Suomen muinaismuistohallintoa, siihen liittyvää tutkimusta sekä museotoimen yleistä johtoa ja valvontaa varten on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Museovirasto.

Lue lisää: http://www.museoliitto.fi/valtionhallinto

 

Valtakunnallisen museoverkoston ja suomalaisen museolaitoksen luovat:

  • Valtakunnalliset museot: Suomen kansallismuseo, Kansallisgalleria ja Luonnontieteellinen keskusmuseo.
  • Alueelliset maakunta- ja aluetaidemuseot.
  • Valtakunnalliset erikoismuseot, kuten tiedekeskukset.

Museoalan ammattiliiton jäsenistö työskentelee pääsääntöisesti taide- ja erikoismuseoissa sekä kulttuurihistoriallisissa museoissa.

Museotietoa

Suomen museoliiton rekisterin mukaan maassamme on yli 1000 museoyksikköä, joista kolmasosaa hoidetaan ammatillisesti. Noin puolet ammatillisista museoista on kuntaomistuksessa, ja lähes 40 % huolehtivat säätiöt tai yhdistykset.


Lue lisää Museoliiton sivuilta: http://www.museoliitto.fi/museoala