Opiskeletko museoalalle?

Museoissa työskentelee ihmisiä monilta koulutusaloilta. Museoalan kehittyessä syntyy paitsi aikaisempaa erikoistuneempia museoita, myös uusia tehtäviä, joiden kautta voi löytää uransa museoiden parista.

Museoalan ammattilaisten yleisimmät tutkintonimikkeet ovat filosofian maisteri ja humanististen tieteiden kandidaatti. Myös ammattikorkeakouluista voi rakentaa itselleen urapolkua museoalalle esimerkiksi konservaattorin tai artenomin tutkinnoilla. Yliopistosta valmistuneiden pääaineet löytyvät pääasiassa historian, kulttuurin- ja taiteentutkimuksen opintoaloilta, mutta myös kasvatus- ja valtiotieteen aloilta. Useimmilla valmistuneilla on museologia sivuaineenaan.

Opiskelijajäsenellä on käytössään kaikki MAL ry:n ja AE:n jäsenedut

 

Ammattiliittoon kannattaa liittyä jo opintojensa aikana, jotta työelämän pelisäännöt käyvät selväksi. Me tarjoamme opiskelijajäsenillemme henkilökohtaista apua työelämän ongelmatilanteissa, palkka- ja työsopimusasioissa, sekä valvomme yleisesti jäsentemme oikeuksia työelämässä. Museoalan ammattiliiton hallitukseen valitaan opiskelijoiden edustaja ja varajäsen kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi MAL:lla on oma edustaja Akavan Erityisalojen opiskelijatoimikunnassa.


Opiskelijoiden mielipiteet työelämästä ja alan opinnoista ovat meille tärkeitä. Teemme myös yhteistyötä museologian oppiaineiden ja ainejärjestöjen, kuten Jyväskylän yliopiston Corpuksen sekä Turun yliopiston ja Åbo Akademin Museion ry:n, kanssa.


Jäsenetuihin lukeutuvat myös:

 • Lakimiespalvelut liittyen työsuhteeseen sekä perhe- ja perintöoikeudelliseen neuvontaan

 • Tuki palkkatoiveissa, uraneuvontapalvelut

 • Vapaa-ajan tapaturma- ja matkavakuutus sekä vastuu- ja oikeusturvavakuutus

 • Member+ -edut

 • AEK:n Koulutussäätiön apurahat

 • MAL:n Koulutustuki täydennyskoulutukseen

 • MAL:n vuosittaiset jäsenmatkat edullisella jäsenhinnalla

 • ICOM-kortin lainaus omille matkoille

 • MAL:n koulutukset ja tapahtumat
   

Ammattiliittoomme kuuluu jo lähes 200 museoalan opiskelijajäsentä, liity sinäkin joukkoon!

 

Opiskelijan jäsenyydestä ja jäsenmaksuista:

 

Museoalan ammattiliitto MALn opiskelijajäsenenä olet oikeutettu kaikkiin ammattiliiton palveluihin ja etuihin sekä kattojärjestö Akavan Erityisalojen palveluihin.

Opiskelijajäsenenä olet vapautettu jäsenmaksuista, kun et tee palkkatöitä. Jäsenmaksua ei makseta Kelan etuuksista kuten opintotuesta tai apurahoista.

Jos kuitenkin teet töitä opintojen ohella, jäsenmaksusi on prosentuaalinen ja se maksetaan ennakonpidätyksen alaisista palkkatuloista (sisältäen lomakorvaukset, lomarahat ja luontoisedut) sekä työttömyyskassan maksamista etuuksista. 

Jos sinulla on useita työnantajia, esim. kaksi osa-aikaista työsuhdetta, jäsenmaksu maksetaan kaikista palkkatuloista.

Jos olet työsuhteessa oleva freelancer, maksat normaalisti prosentuaalista jäsenmaksua.

Museoalan ammattiliitto MALn jäsenmaksu on 1,3 % ennakonpidätyksen alaisista palkkatuloista.

Maksun voit joko antaa valtakirjalla työnantajalle maksettavaksi tai maksaa itse. Lisätietoja maksusta Akavan Erityisalojen sivuilla.

 

Työttömyysturvan kerryttäminen

 

Myös opiskeleva jäsen voi kerryttää työttömyysturvaan tarvittavaa työssäoloehtoa. Tästä on hyötyä jos esimerkiksi valmistumisen jälkeen joudut olemaan työttömänä.

Kun aloitat palkkatyöt, muistathan päivittää uudet työsuhdetietosi jäsenen verkkoasioinnissa tai lomakkeella, jotta voit alkaa kerryttää työttömyysturvaa.

Lisätietoa työttömyysturvasta ja työssäoloehdosta saat Erityiskoulutettujen työttömyyskassasta.

Muistathan pitää palkkakuitit, työtodistukset sekä mahdolliset tuntilistat tallessa. Pidä yllä kalenteriviikkokohtaista selvitystä työajasta ja palkasta, jos työsi on ollut osa-aikaista ja työtuntien määrä on vaihdellut.

 

Lisätietoja:

 

- Opiskelijan jäsenyydestä Akavan Erityisalojen sivuilla

- Opiskelijan jäsenmaksuista Akavan Erityisalojen sivuilla

- Ilmoita valmistumisesta tai opintojen jatkumisesta lomakkeella

- Ilmoita uudesta työsuhteesta lomakkeella

- Lisätietoja työttömyysturvasta ja työssäoloehdosta Erkon sivuilla

Jäikö sinulle kysymyksiä?

Lisätietoa opiskelijan jäseneduista tai opiskelijainfon järjestämisestä saat ottamalla yhteyttä Museoalan ammattiliittoon.

Järjestökoordinaattori Heta Hedman
Puhelin: 040 838 0739
sähköposti: heta.hedman(at)museoalanammattiliitto.fi