Opiskeletko museoalalle?

Museoissa työskentelee ihmisiä monilta koulutusaloilta. Museoalan kehittyessä syntyy paitsi aikaisempaa erikoistuneempia museoita, myös uusia tehtäviä, joiden kautta voi löytää uransa museoiden parista.

Museoalan ammattilaisten yleisimmät tutkintonimikkeet ovat filosofian maisteri ja humanististen tieteiden kandidaatti. Myös ammattikorkeakouluista voi rakentaa itselleen urapolkua museoalalle esimerkiksi konservaattorin tai artenomin tutkinnoilla. Yliopistosta valmistuneiden pääaineet löytyvät pääasiassa historian, kulttuurin- ja taiteentutkimuksen opintoaloilta, mutta myös kasvatus- ja valtiotieteen aloilta. Useimmilla valmistuneilla on museologia sivuaineenaan.

Opiskelijajäsenellä on käytössään kaikki MAL ry:n ja AE:n jäsenedut

 

Ammattiliittoon kannattaa liittyä jo opintojensa aikana, jotta työelämän pelisäännöt käyvät selväksi. Me tarjoamme opiskelijajäsenillemme henkilökohtaista apua työelämän ongelmatilanteissa, palkka- ja työsopimusasioissa, sekä valvomme yleisesti jäsentemme oikeuksia työelämässä. Museoalan ammattiliiton hallitukseen valitaan opiskelijoiden edustaja ja varajäsen kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi MAL:lla on oma edustaja Akavan Erityisalojen opiskelijatoimikunnassa.


Opiskelijoiden mielipiteet työelämästä ja alan opinnoista ovat meille tärkeitä. Teemme myös yhteistyötä museologian oppiaineiden ja ainejärjestöjen, kuten Jyväskylän yliopiston Corpuksen sekä Turun yliopiston ja Åbo Akademin Museion ry:n, kanssa.


Opiskelijajäsenemme maksavat jäsenmaksua 1,3 % ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta. Et siis joudu maksamaan jäsenmaksua opintotuestasi. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen. Jäsenenämme voit myös kuulua ERKOn työttömyyskassaan, jolloin voit kerryttää ansiopäivärahaa jo opintojesi aikana! 


Jäsenetuihin lukeutuvat myös:

 • Lakimiespalvelut liittyen työsuhteeseen sekä perhe- ja perintöoikeudelliseen neuvontaan

 • Tuki palkkatoiveissa, uraneuvontapalvelut

 • Vapaa-ajan tapaturma- ja matkavakuutus sekä vastuu- ja oikeusturvavakuutus

 • Member+ -edut

 • AEK:n Koulutussäätiön apurahat

 • MAL:n Koulutustuki täydennyskoulutukseen

 • MAL:n vuosittaiset jäsenmatkat edullisella jäsenhinnalla

 • ICOM-kortin lainaus omille matkoille

 • MAL:n koulutukset ja tapahtumat
   

Ammattiliittoomme kuuluu jo lähes 200 museoalan opiskelijajäsentä, liity sinäkin joukkoon!

Jäikö sinulle kysymyksiä?

Lisätietoa opiskelijan jäseneduista tai opiskelijainfon järjestämisestä saat ottamalla yhteyttä Museoalan ammattiliittoon.

Puh: 020 1235 395

Sähköposti: toimisto@museoalanammattiliitto.fi