Museoalan työnkuvia

Valtion taidemuseo, Kuvataiteen keskusarkisto,
kuvaaja Petri Virtanen

Elämysten tarjoamisesta esineiden säilyttämiseen

Museoalan asiantuntijuus ja koulutus nähdään arvokkaana ja merkityksellisenä kulttuurin siirto- ja edistämistehtävän vuoksi. Museoammattia pidetään suppean erikoisalan ammattina, vaikka se on eriytynyt useisiin asiantuntijatehtäviin ja sitoutunut yhteiskunnan eri alueisiin.

Museoammattilaiset tukevat kulttuurin kokemisessa ja kohtaamisessa sekä välittävät luonnonperintöä. Myös kokoelmien digitaalinen tallentaminen, näyttelyiden markkinointi ja museopedagogiikka ovat uudistaneet museoammattilaisten yhteiskunnallista palvelutehtävää.