Kulttuuriperintöä rakentamassa

Museoammattilaiset

Tämän päivän museoammattilaiset ovat laaja-alaisia moniosaajia, joiden työllä on vaikutusta kulttuuriperinnön turvaajina ja museotyö näkyy nykyisin yhteiskunnassa monin tavoin.

Museoalan lainsäädäntö

Museoalan lainsäädäntö perustuu moniin erillislakeihin ja asetuksiin. Esimerkiksi muutettu museolaki astui voimaan 1.1.2006. Perehdy valtionosuusjärjestelmään Museoliiton verkkosivuilla tai tutustu Museolakiin 3.8.1992/729 Finlexin verkkopalvelussa.

Katso myös kattava museoalan lainsäädäntö Museoliiton museoita esitteleviltä verkkosivuilta. museot.fi -sivustolta löytyvät esimerkiksi ajankohtaiset museouutiset, museoaiheinen verkkokauppa ja museoiden yhteystietoja.

Museoalan laaja kehittämisverkosto

Museoalan ammattiliitto osallistuu sekä kotimaiseen että kansainväliseen yhteistyöhön museoalan kehittämiseksi. Ohessa on tietoa yhteistyökumppaneistamme ja museoalan järjestöistä.

Kansainväliset museoalan järjestöt, kuten Kansainvälinen museoneuvosto ja sen suomalaiseen jäsenyhdistys Suomen komitea ry keskustelevat ajankohtaisista museoalan teemoista. Kansainvälinen museoneuvosto (International Council of Museums ICOM) on UNESCO:n alainen museoalan järjestö, jonka eettiset säädökset ja säännöt sisältävät vähimmäisvaatimukset museotyölle maailmanlaajuisesti.

Suomen museoliitto SML huolehtii ammatillisesti hoidettujen museoiden keskusjärjestönä museotyön kehittämisestä, edistämisestä ja museoammattilaisten täydennyskoulutuksesta. SML ylläpitää myös museoverkkopalvelua www.museot.fi.

Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry PKL on konservointialan asiantuntijoiden ja ammatinharjoittajien kohtaus- ja koulutusfoorumi.

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry jakaa tietoa museopedagogiasta ja taidekasvatuksesta.

Opiskelijajärjestöt Corpus ry, Jyväskylän yliopisto ja Museion ry, Turun yliopisto & Åbo Akademi.