Henkilöstön edustajat

Oman toimen ohella

Luottamusmies on työntekijöiden edustaja yhteistoimintaneuvotteluissa ja hän valvoo sekä työehtosopimuksen että työlainsäädännön toteutumista työpaikalla. Vaalein valittavan työntekijän luottamusmiesasema on laein ja sopimuksin turvattu. Luottamusmies edustaa yhteistoimintatilanteissa työnantajansa koko henkilöstöä, kun taas neuvottelutilanteissa hän edustaa ammattiliittoaan ja siihen järjestäytyneitä työntekijöitä.

Luottamusmies vastaa yhdessä työnantajan kanssa työehtosopimuksen paikallisesta soveltamisesta ja työolosuhteiden kehittämisestä, esimerkiksi työturvallisuudesta ja työssä jaksamisesta. Akavan Erityisalat ry:n lakimiehet ohjeistavat ja neuvovat luottamusmiehiä, kun ongelmat eivät ratkea työpaikan omin voimin.

Luottamusmies on oikeutettu saamaan työnantajalta riittävät tiedot tehtävänsä menestyksekkääksi hoitamiseksi. Luottamusmiehet ovat henkilöstön edustajia oman toimensa ohella.

Luottamusvaltuutettu

Kun henkilöstöryhmää koskevaa työehtosopimusta ei ole tehty tai kun tällaisessa sopimuksessa ei ole määräyksiä luottamusmiehistä, valitaan luottamusvaltuutettu. Luottamusvaltuutettu vastaa siten organisaatiokohtaisesta edunvalvonnasta ja esimerkiksi työhyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Luottamusvaltuutettu on lailla säädetty luottamusmies.

Luottamiestoiminnasta ja edunvalvontakoulutuksesta muualla verkossa

Lisätietoa luottamusmiestoiminnasta Akavan Erityisalat ry:n verkkosivuilla.  Voit tutustua luottamusmiestoimintaan ja sopimusaloihin myös neuvottelujärjestöjen verkossa.

Lappeenrannan museon STOP-mielenilmaus
Kuvaaja: Tuomas Nokelainen