Mittavat jäsenedut

Oikeusapu ja edunvalvonta

Työmarkkinaedunvalvonta tarkoittaa työ- ja virkasuhteisiin liittyvää akavalaista neuvottelu- ja sopimustoimintaa palkkauksen, työehtojen ja työntekijän etujen parantamiseksi. Tuemme työelämäyhteistyötä ja työntekijän oikeudenmukaista kohtelua. Työ- ja palvelussuhdeneuvontamme koskee niin työsopimusta, työn muutoksia kuin työ- ja virkasuhteiden erityiskysymyksiäkin. Opastamme myös työ- ja virkaehtosopimusten paikallisessa sopimisessa ja soveltamisessa.

Akavan Erityisalat ry:n lakimiehet ovat jäsenten apuna Museoalan ammattiliiton toiminnanjohtajan rinnalla. Jäsenille maksuttomat lakimies- ja oikeusapupalvelut eivät koske ainoastaan työ- ja virkasuhdetta, vaan lakimies Tuire Torvela antaa jäsenille myös perhe- ja perintöoikeudellista neuvontaa ja konsultointiapua. Tyypillisiä tapauksia ovat avioehtosopimusten kirjoittaminen, avioerotapaukset, omaisuuden ositus, perunkirjoitus, testamenttien laatiminen ja perinnönjako.

 

Vakuutusedut

Akavan Erityisalat on ottanut jäsentensä turvaksi kolme vakuutusta. Nämä kaikki saat jäsenetuna.

 • Matkustajavakuutus (Turvasta)
 • Vapaa-ajan tapaturmavakuutus (Turvasta)
 • Vastuu- ja oikeusturvavakuutus (Ifistä)

Lisätietoja vakuutuksista tästä.

Jäsenenämme saat myös

 • Yhdistyksen sähköisen jäsenkirjeen

 • Akava-kalenterin (vuoden 2021 kalenterit on postitettu tilaajille viikolla 46, mikäli et huomannut tilata kalenteria ajoissa, voit tiedustella kalenteria toimistolta (toimisto@museoalanammattiliitto.fi)

 • Koulutustuki ks. hakuohjeet

 • Apuraha (hakuaika 16.11. saakka 2020)

 • ICOM-kortin lainaus ks. ohjeet

 • MAL:n omat koulutukset ja jäsentapahtumat

 • Yhteistyökumppaneidemme tarjoamat loma-, julkaisu- ja autoiluedut hyvinvoinnin edistämiseksi.

 • Jäsenillämme on mahdollisuus saada asiantuntevaa uravalmennusta työnhakua ja oman uran suunnittelua varten. Valmennuksesta vastaa yhteistyökumppanimme UP Partners. Uravalmennus on jäsenillemme maksutonta. Voit osallistua valmennukseen itsellesi sopivalla tavalla, ja UP Partnersin tarjoaman virtuaalisuuden avulla pääset hyödyntämään kaikkia palveluita maantieteellisestä sijainnistasi riippumatta. Lisätietoja ja kirjautuminen Urapalveluihin täältä.

 • Akavan Erityisalat ry:n koulutussäätiön apurahat

 • Danske Bankin edut

 • liiton muita julkaisuja ja oppaita sähköpostitse eva.sirkel@akavanerityisalat.fi

Tutustu tarkemmin edunvalvontaamme tai tilaa esimerkiksi jäsenoppaita ja -julkaisuja

Museoalan sekä taide- ja kulttuurialan ammattilaiset haluavat edistää kulttuurikenttien välistä keskustelua etiikasta


Ensimmäinen ArTalk-sarjan tapahtuma otsikolla ArTalk: Vain taidetta? Etiikka, ohjaus ja taiteen autonomia järjestettiin 27.11.2018 Nykytaiteen museo Kiasmassa.

 

Taide- ja kulttuurialan sekä museoalan ammattilaiset kokoontuivat tiistaina 27.11.2018 Nykytaiteen museo Kiasmaan jakamaan ajatuksia, ideoita ja näkemyksiä taiteen vapaudesta ja etiikasta.

Taiteen etiikka, ohjaus ja taiteellinen vapaus ovat säännöllisesti esillä mediassa ja julkisuudessa esimerkiksi taidekohujen muodossa. Yleisön näkemykset taiteen tekemisestä ja esittämisestä saattavat voimakkaasti poiketa kulttuurialan ammattilaisten valinnoista.

Museoalan Ammattiliitto MAL ry ja Taide- ja kulttuurialojen ammattijärjestö TAKU ry pyrkivät tuomaan eettisen keskustelun taidealan ammattilaisten keskuuteen ja niille ihmisille, jotka ovat taiteen kanssa päivittäin tekemisissä. TAKUn ja MALn sekä Kansallisgallerian kanssa yhteistyössä toteutetussa ArTalk: Vain taidetta? Etiikka, ohjaus ja taiteen autonomia -tilaisuudessa käsiteltiin ajankohtaisia taiteen etiikkaan ja arviointiin liittyviä kysymyksiä, joita museoammattilainenkin joutuu työssään pohtimaan. Tarkoituksena oli välittää konkreettisia eväitä ja työkaluja, joita taide- ja kulttuurialan ammattilaiset voivat viedä omiin kulttuuri-instituutioihinsa.

Tilaisuuden avasi Kiasman kokoelmaintendentti Kati Kivinen. Kivisen mukaan museokontekstissa taiteen etiikkaan liittyvät kysymykset vaihtelevat käytännönläheisistä huomattavasti laajempiin ja periaatteellisiin. Museoalan ammattilaiset joutuvat päivittäisessä työssään pohtimaan taiteen esittämisen ja tekemisen eettisiä ja moraalisia kysymyksiä, joita nousee esimerkiksi museokävijöiden haastaessa sekä museon että taiteilijan tekemät valinnat.

KuM Mikael Kinanen kertoi tutkimustyöstään taiteen eettisen arvioinnin parissa. Taiteen tekemisen ja esittämisen etiikkaa voidaan arvioida monelta kantilta, mutta miksi taiteen etiikasta ylipäätään pitää puhua? Kinasen mukaan puhe etiikasta – kuten esimerkiksi tämä tilaisuus – on tärkeää monesta syystä. Taiteellinen vapaus tuo mukanaan tarpeen myös ammattietiikalle. Taiteen tekijöillä ja esittäjillä on vastuu siitä, mitä he tekevät ja esittävät. Taide ei ole maailmasta irrallista tai vain sitä kuvaavaa, vaan se aktiivisesti rakentaa maailmaa ympärillään. Lisäksi taidekohut ovat haitaksi taidemaailmalle.

”Taiteen esittämiseen liittyvien päätösten tekeminen ja niiden takana seisominen vaatii paljon; täytyy punnita tapauskohtaisesti, miettiä eri tulkintoja, ajankohtaakin – ilmiöt ja ajatukset kun muuttuvat yhteiskunnassa koko ajan”, kiteyttää Museoalan ammattiliitto MAL ry:n toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä seminaarin herättämiä ajatuksia.

Kontulassa sijaitsevan Museum of Impossible Formsin taiteelliseen johtajistoon kuuluva Ali Akbar Mehta valotti Museum of Impossible Formsin työtä. Museum of Impossible Forms pyrkii uudelleenmäärittelemään sitä, mitä museo voi olla ja miten se voi toimia kulttuurisena, yhteiskunnallisena ja poliittisena vaikuttajana. Mehtan mukaan museoilla on nykypäivän tietoyhteiskunnassa tärkeä tehtävä tietoa säilyttävinä, tuottavina ja välittävinä tahoina. Kulttuurirahoituksen jatkuvasti vähentyessä vastuu tiedon ja kulttuurin tuottamisesta kuitenkin siirtyy yhä voimakkaammin yksilölle: museotyöntekijälle, taiteilijalle, katsojalle ja kokijalle, museokävijälle, kuraattorille. Miten museot voivat määritellä itsensä uudelleen rivakasti muuttuvassa maailmassa?

ArTalk on pilottihanke, jolle on suunnitteilla jatkoa tulevaisuudessa.

”Jäsentemme työn kannalta tärkeisiin, ajankohtaisiin teemoihin paneutuville keskusteluille ja taide- ja museoalan ammattilaisten yhteiselle tapaamiselle on selvästi tilaus. MALin kanssa yhdessä toteutettava ArTalk on hyvä esimerkki yhteistyöstä, jota TAKU tekee tapahtumien ja koulutusten suhteen. Tavoitteemme on yhdistää jäseniämme paitsi keskenään, myös muiden alojen ammattilaisten kanssa. Yhteistyössä toteutetut tapahtumat ja tilaisuudet ovat tähän erinomainen ja luonteva tapa”, toteaa Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKUn toiminnanjohtaja Nea Leo.

Työttömyyspäivärahaan ja työttömyyteen liittyvät kysymykset

Tutustu työttömyysturvaan kattojärjestö Akavan Erityisalat ry:n verkkosivuilla

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKO ry hallinnoi työttömyyspäivärahakäytäntöjä. Voit olla suoraan yhteydessä ERKOn henkilökuntaan työttömyyspäivärahakysymyksissäsi.