MALn apurahat 2020 - haku auki 16.11.2020 saakka

9.10.2020

MAL myöntää kerran vuodessa haettavaa apurahaa vuonna 2020 yhteensä 5.000 euroa (a 500 e). Apurahaa myönnetään perusopintoihin (2 opiskelija-apurahaa) ja täydennys- ja jatkokokoulutukseen (8:lle).

Apuraha PERUSOPINNOT (stipendi 500 e/ hlö).

Apuraha myönnetään opiskelijan lopputyölle (AMK/gradu) , joka on aiheeltaan museoalaa edistävää (uutta ja avartavaa). Apurahaa voidaan hakea jo tekemisvaiheessa tutkimussuunnitelman perusteella. Tuen saanut on velvollinen tekemään tuen käyttöselvityksen eli kertomaan mihin tuki on käytetty. Lisäksi apurahan saanutta opinnäytetyötä tai sen tuloksia voidaan esitellä MALn viestinnässä tai tapahtumissa yhteistyössä työn tehneen opiskelijan kanssa.

Apurahahakemus opiskelijalle

 

Apuraha Täydennys- ja jatkokoulutus (apuraha 500 e/ hlö)
 

Tuki myönnetään (8:lle) jäsenelle hakemusten perusteella. Tukea voidaan myöntää työhön liittyvään koulutukseen tai muuhun kehittymiseen (esimerkiksi työelämään tutustumiseen) kotimaassa tai ulkomailla. Tai osallistumiseen opintomatkaan tai opiskelijavaihtoon silloin, kun kuluja ei maksa työpaikka tai oppilaitos. Apurahaa ei makseta jo muutoin tuettuihin matkoihin, kuten MALn opintomatkalle tai vuosikokoukseen. Hakemukseen liitetään tositteet mahdollisista maksetuista kustannuksista sekä selvitys apurahan käytöstä.

Apurahahakemus täydennys- ja jatkokoulutukseen

 
MALn hallitus arvioi hakemukset edellä mainittujen kriteerien perusteella ja valitsee apurahan saajat anonyymisti. Hakemuksista kannattaa tehdä selkeitä ja napakoita, joissa perustellaan työn/koulutuksen/matkan merkitys. Tuen saajiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä, kun valinta on tehty. Tuen saajat julkistetaan myös MALn viestinnässä. Apurahat myönnetään vain MALn jäsenille.


Kysymyksiin vastaa toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä, katariina.makela@museoalanammattiliitto.fi.


Onnea apurahan hakuun.