Vuosikokous valitsi uudet luottamushenkilöt 2020 - 2022

24.9.2020

MALn sääntömääräinen vuosikokous 23.9.2020 vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja taseen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Kokous hyväksyi vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Kokous myös päätti jäsenmaksun suuruuden vuodelle 2021(jäsenmaksu pysyy samana eli 1,3 %).

Koronaepidemian takia keväältä syksylle siirtynyt kokous järjestettiin hybridi-mallilla. Enemmistö osallistujista osallistui etäyheteydellä ja paikan päällä kokoustilassa olivat kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa/ääntenlaskijaa.

Kiitos kaikille kokouksessa mukana olleille ja onnittelut luottamushenkilöille sekä kiitokset tehtäviä aiemmin hoitaneille.

 

MALn vuosikokouksessa valittiin uudet luottamushenkilöt kaudelle 2020 - 2022


Maria Saarikoski (Uula Neitola)
Elina Kangosjärvi (Riina Linna)
Sanna Kupila (Maarit Hirvilammi)

 

MALn hallitus 2020-2021

MALn puheenjohtajat 2019 - 2021:
Pj. Susanna Sääskilahti
Varapj. Tuija Wahlroos


Jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen:
Aino-Maija Kaila (Marianne Koski)
Elina Kangosjärvi (Riina Linna)
Sanna Kupila (Maarit Hirvilammi)
Maria Saarikoski (Uula Neitola)
Mikko Oranen (Kati Kivimäki)
Marleena Vihakara (Pirkko Madetoja)

Hallituksen opiskelijajäsenet 2020 - 2021 Jaakko Ervasti (Auri Tusa).