Kriisirahoituksen haku avattu (30.4. - 14.5.)

30.4.2020

Yleisavustus valtionosuutta saavan museon, orkesterin ja teatterin koronapandemian johdosta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen. Hakuaika alkaa 30.4.2020 ja päättyy 14.5.2020 klo 16:15. Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä noin 18,1 miljoonaa euroa.

Yleisavustus on tarkoitettu valtionosuuden piirissä olevien museoiden, orkestereiden ja teattereiden toiminnan tukemiseen koronapandemiasta aiheutuvien toiminnan rajoitusten johdosta. Tarkoituksena on myös edistää toiminnan jatkumista mahdollisimman joustavasti rajoitusten päätyttyä.

 

Tavoitteena on tukea teattereiden ja orkestereiden edellytyksiä jatkaa taiteellista ja muuta luovaa työtä sekä museoiden edellytyksiä hoitaa kulttuuriomaisuuden suojeluun, kulttuuriperinnön ja taiteen saatavuuteen sekä asiantuntijapalveluihin liittyviä tehtäviä.

 

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

 

 

https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/kohdennettu-yleisavustus-valtionosuutta-saavan-museon-orkesterin-ja-teatterin-koronaepidemian-johdosta-aiheutuvaan-lisarahoitustarpeeseen