Yksityisille museoille työehtosopimus

3.4.2020

Museoiden ratkaisu vastaa kustannusvaikutukseltaan yleistä linjaa. Museoiden työehtosopimus on yleissitova ja kattaa yksityiset museot.

Akavan Erityisalat ja Palvelualojen työnantajat PALTA ovat sopineet neuvottelutuloksesta Museoiden työehtosopimusratkaisuksi. Hallinnot ovat hyväksyneet ratkaisun.

Työehtosopimusratkaisu on voimassa 28.2.2022 saakka (25 kk) ja vastaa kustannusvaikutukseltaan (3,3 %) yksityisen sektorin mukaista ns. yleistä linjaa. Esityksen mukaan KIKY-pidennykset poistuvat työajoista 1.4.2020.

”Työajan lyhennyksen vastineeksi työnantaja saa kaipaamiaan joustoja sekä mahdollisuuden teettää lisätyötä ja osoittaa henkilöstökoulutusta säännöllisen työajan ulkopuolelle”, kertoo työmarkkinalakimies Kari Eskola Akavan Erityisaloista.

 

Esitys parantaa myös henkilöstöedustajien asemaa.

”Kaikkiaan sopimus luo osaltaan vakautta ja turvallisen työn jatkon yksityiselle museokentälle, jossa nämä poikkeukselliset ajat tulevat näkymään voimakkaasti”, Eskola sanoo.

”Pidemmällä tähtäimellä museoalan viime vuosien hieno kehitys ja tunnustettu merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle antaa pohjan ponnistaa vaikka mihin uusiin menestyksiin. Tämän menestyksen on ajan myötä näyttävä myös museotyön koulutusta ja vaativuutta vastaavissa palkoissa. Tätä ei kuitenkaan saavuteta millään ”yleisellä linjalla”.

Museoiden työehtosopimus on yleissitova ja kattaa yksityiset museot. Sopimuksen piirissä työskentelee noin 650 työntekijää. Neuvottelutulos on hyväksytty liittojen hallinnoissa.

> Neuvottelutulos (pdf)