Sopimuskauden pituus esillä kuntaneuvotteluissa

30.3.2020

Myös pidempää kuin vuoden mittaista sopimusta harkitaan. Yhteisen pöydän neuvottelut jatkuvat tiistaina 31. maaliskuuta, mikä on samalla nykyisen sopimuksen viimeinen voimassaolopäivä.

Tänään sunnuntaina jatkuneissa kuntaneuvotteluissa tarkasteltiin allekirjoituspöytäkirjan sisältöä ja keskusteltiin sopimuskauden pituudesta.

- Kuntatyönantaja ilmaisi olevansa valmis harkitsemaan myös pidempää kuin aiemmin esittämäänsä noin vuoden sopimusta. Pidempi, 22- 23 kuukauden sopimuskausi sopii JUKOlle, kertoo JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren

- Kuntatyönantaja on kertonut tarkastelevansa työehtoneuvotteluja ja pääsopimusneuvotteluja kokonaisuutena. Yhteisen pöydän keskusteluun ei pääsopimus tänään noussut.

Kuntaneuvotteluja jatketaan nyt myös järjestökohtaisesti. Yhteisen pöydän seuraava tapaaminen on tiistaina 31.3.

 https://www.akavanerityisalat.fi/uutishuone/uutiset/sopimuskauden_pituus_esilla_kuntaneuvotteluissa.17027.news

 ***

JUKO on sopijaosapuolena neljällä kuntasektorin sopimusalalla, jotka ovat
Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
Kunnallinen lääkärien työehtosopimus
Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 

 

 *** 

Kaikki JUKOn virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31. maaliskuuta. 

Akavalainen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa neuvotteluissa sinua ja ammattiliittoasi ja neuvottelee työpaikallasi käytössä olevat työehtosopimukset. 

JUKO edustaa työehtosopimuksillaan noin 200 000:ta korkeakoulutettua. Sovimme työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja AVAINTA-aloilla. Sovimme työehtosopimukset myös Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella. 

Kunnan sopimusneuvotteluihin osallistuvat JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JAU:n muodostavat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty), Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo (KoHon muodostavat Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super, Tehy sekä Suomen Palomiesliitto SPAL) ja KT Kuntatyönantajat.

Tiedotamme neuvotteluista neuvottelutiedotteella. Seuraa lisäksi www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020 #sopien2020.