MALn vuosittainen apurahahaku 21.11.2019 saakka

12.11.2019

Täydennys- ja jatkokoulutus (apuraha 500 e/ hlö)

Apuraha Täydennys- ja jatkokoulutus (apuraha 500 e/ hlö)
 

Tuki myönnetään (8:lle) jäsenelle hakemusten perusteella. Tukea voidaan myöntää työhön liittyvään koulutukseen tai muuhun kehittymiseen (esimerkiksi työelämään tutustumiseen) kotimaassa tai ulkomailla. Tai osallistumiseen opintomatkaan tai opiskelijavaihtoon silloin, kun kuluja ei maksa työpaikka tai oppilaitos. Apurahaa ei makseta jo muutoin tuettuihin matkoihin, kukuten MALn opintomatkalle tai vuosikokoukseen. Hakemukseen liitetään tositteet mahdollisista maksetuista kustannuksista sekä selvitys apurahan käytöstä.

Apurahahakemus täydennys- ja jatkokoulutukseen 21.11. 2019 mennessä tästä.

 

MALn hallitus arvioi hakemukset edellä mainittujen kriteerien perusteella ja valitsee apurahan saajat anonyymisti. Hakemuksista kannattaa tehdä selkeitä ja napakoita, joissa perustellaan työn/koulutuksen/matkan merkitys. Tuen saajiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä, kun valinta on tehty. Tuen saajat julkistetaan myös MALn viestinnässä.

Koulutustuki ja apurahat myönnetään vain MALn jäsenille. Koulutustukea voi hakea ympäri vuoden.


Kysymyksiin vastaa toiminnanjohtaja. Onnea apurahan hakuun.