Kannanotto: Ammattinimike kertoo tietyn alan erityisosaamisesta

11.11.2019

Museoalan ammattiliitto ja Konservaattoriliitto ovat huolestuneet yleistyneestä rekrytointikäytännöstä, jossa avoinna olevaan toimeen edellytetään tehtävänimikettä korkeampaa koulutusta ja laajempaa osaamista. Museoalan ammattiliitto ja Konservaattoriliitto vaativat, että museoalan tehtäviin rekrytoidessa tehtävännimike vastaa tehtävän sisältöä.

 

Ammattinimike kertoo tietyn alan erityisosaamisesta


Museoalalla säästetään henkilöstökuluista herkästi, koska kiinteitä kustannuksia on paljon. Työtehtävien vaativuustasoa ja sen mukaisen palkan maksua kierretään vaihtamalla ammattinimike alempitasoiseen. Johtajan titteli voi esimerkiksi vaihtua päällikön titteliin ja palkkatasoon, vaikka tehtäväkuva pysyisi samana, tai museomestarilta edellytetään konservointitöiden osaamista.

Museoalan ammateilla on usein omat tutkintovaatimuksensa, eikä tehtäviä voi hoitaa ammattitaitoisesti ilman soveltuvaa koulutusta. Työnantaja päättää käytettävistä tehtävänimikkeistä. Tehtävänimikkeitä valittaessa on huomioitava, että niiden tulee kuvata kyseisen tehtävän sisältöä ja että ne ovat alalla vakiintuneita.

Toivomme, että kotimainen museokenttä tukee työtämme museo- ja kulttuuriperintöalan koulutettujen ammattilaisten osaamisen ja arvostuksen puolesta. Oikeudenmukainen palkkaus on osa tätä työtä.

#alanarvostus

 

 

 

Katariina Mäkelä
toiminnanjohtaja 
Museoalan ammattiliitto MAL ry           

 

Katariina Ruuska-Jauhijärvi      
hallituksen jäsen         
Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry