#MAL50: Museoalan ammattiliitolta historiateos

25.10.2019 klo 09:00

Museoalan ammattiliitto MAL ry juhlii viisikymppisiä perjantaina 25.10.2019. Juhlan kunniaksi ilmestyy Museoammattilaisen mukana -historiateos.

– Museoalan ammattiliiton perustaminen 50 vuotta sitten oli aikaansa edellä oleva rohkea avaus. Museoala tarvitsi tuolloin toimijan, joka haastaa olemassa olevia käytäntöjä, selvittää alan koulutus- ja ammattitaustoja, rakentaa yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa sekä kokeilee alalla uusia toimintatapoja, toteaa Museoalan ammattiliiton historiasta 1969–2019 kirjoittanut Uula Neitola.

Uula Neitolan Museoammattilaisen mukana -teoksessa sivutaan museoalan ja museoammattien kehittymishaasteita sekä ammattiyhdistyshistoriaa. Museoammattilaisten oma ääni kuuluu vahvana läpi teoksen. Neitola haastatteli historiateosta varten laajan joukon liiton jäseniä ja muita alan vaikuttajia matkan varrelta.

MAL on muuttunut ja kehittynyt yhteiskunnan ja museoammatin muutosten mukana.

– Tänään museoalan selkeä edunvalvonnan painopiste on palkkatason korjaaminen. Palkkaus on työtehtävien vaativuuteen ja alalla edellytettävään korkeaan koulutukseen nähden aivan liian matala. Parhaillaan kampanjoimme paremman palkkauksen puolesta #alanarvostus-teemalla yhdessä kattojärjestömme Akavan Erityisalojen kanssa, kertoo Museoalan ammattiliiton toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä.

–Kulttuuriperinnön ammattilaisten edunvalvojina haluamme elää ajassa ja ennakoida huomisen työelämää. Olemmekin aktiivisesti kuunnelleet jäsentemme tarpeita ja toiveita paremmasta työelämästä. Vaikuttamistyön lisäksi tarjoamme jäsenillemme ammatillista osaamista tukevaa koulutusta, viimeisimpänä esimerkiksi äänenkäyttöön, esiintymiseen ja työturvallisuuteen liittyen.

–Myös työhyvinvoinnilla on iso merkitys jäsentemme arjessa, ja tätä edistämme esimerkiksi tänä syksynä käynnistyvällä ryhmätyönohjauksella. 

Liitto on kulkenut yhtä matkaa museotyön muutosten mukana turvaten ammattilaisten selustaa, käyden arvokeskustelua, vaikuttamalla museoalan arvostukseen - ja välillä astuen barrikaadeille.

Museoalan ammattiliiton puheenjohtaja Susanna Sääskilahti kirjoittaa Museoammattilaisen mukana
-teoksen esipuheessa:

–Tulevaisuuteen emme näe, mutta vanhastaan tiedämme, että asiat aina varmuudella muuttuvat. Myös ammattiliittojen on seurattava yhteiskunnan isoja muutoksia, reagoitava arvopohjamme mukaisesti jäsentemme etua unohtamatta. Ammattiyhdistysliikkeellä on edelleen keskeinen rooli demokratiassa, hyvinvointivaltion rakenteiden puolustamisessa ja yhteiskunnan kehittämisessä.

***

Museoalan ammattiliiton historiateos ”Museoammattilaisen mukana” julkaistaan liiton 50-vuotisjuhlassa perjantaina 25.10.2019 Teatterimuseossa, Helsingissä. Mahdolliset merkkipäivähuomionosoitukset pyydetään lahjoittamaan John Nurmisen Säätiön hyväksi. Säätiö tekee vaikuttavaa Itämeren suojelutyötä ja varmistaa, että meren tarinat siirtyvät tuleville sukupolville. Tili: FI06 1214 3000 1122 96, maksun saaja: John Nurmisen Säätiö, Viesti: MAL50.

Lisätiedot:
Katariina Mäkelä, p. 040 7747 620, katariina.makela@museoalanammattiliitto.fi
Uula Neitola, p. 040 7324 344, uulaneit@gmail.com

Museoalan ammattiliitto MAL ry on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys.
Museoalan ammattiliittoon kuuluu noin 1700 jäsentä.