Lausunto: Yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuuteen ja sen soveltamiseen

27.9.2019

Museoalan ammattiliitto MAL ry kartoitti tietosuoja-asetuksen soveltamiseen liittyviä kokemuksia museoalalla tekemällä oman jäsenkyselyn. Vastausten perusteella voimme nostaa seuraavia huomioita.

Museoalalla koetaan asetuksen merkittävimmäksi hyödyksi yleisen tietoisuuden lisääntymisen tietosuoja-asioissa. Yritykset ja instituutiot ovat joutuneet miettimään tiedonsäilytysperiaatteitaan.

 

Museoalalla odotettiin alakohtaista soveltamissuositusta, joka on vasta valmistunut. Vastausten perusteella on todettava, että alalla kuitenkin yhä koetaan epäselvyyttä, miten asetusta pitäisi soveltaa. Käytännössä museoissa voidaan olla jatkossa ylivarovaisia tiedon liikkumisen ja tallentamisen suhteen, mikä voi vääristää sitä kuvaa, jonka museot yhteiskunnasta tallentavat. Lisäksi vastauksista on tulkittavissa se, että Museoalan yhteisiä käytänteitä tulee vielä kehittää sekä järjestää koulutusta, jossa annetaan selkeitä vastauksia siihen, kuinka museo voi käyttää ja julkaista hallitsemiaan aineistoja.

 

On hyvä, että sääntelyliikkumavaran puitteissa Tietosuojalaissa on määrätty, että seuraamusmaksua ei voida määrätä mm. valtion viranomaisille, itsenäisille julkisoikeudellisille laitoksille eikä kunnallisille viranomaisille, joiden piirissä valtaosa museoalan toimijoista työskentelee.

 

Useat museoiden käyttämät sosiaalisen median alustat, suurten tiedostojen lähetykseen käytettävät verkkopalvelut ja pilvipalvelut, ovat ei-eurooppalaisten yritysten ylläpitämiä eikä muita vaihtoehtoja yleensä ole. Tosin usein niissä on huomioitu eurooppalaisen käytön mukaiset normit eli tietosuojasta on mahdollista huolehtia asianmukaisesti.

 

Museoalan ammattiliitto MAL ry

Lausunto annettu 17.9.2019 Lausuntopalvelussa