Akavan Erityisalat ja MAL: Kannustamme jäseniä ilmastotyöhön – emme kannata yleislakkoa (27.9.)

13.9.2019

Akavan Erityisalat allekirjoittaa Earth Striken ilmastotavoitteet, mutta ei osallistu yleislakkoon.

Joukko Akavan Erityisalojen jäsenyhdistysten jäseniä on vedonnut Akavan Erityisaloihin ja osaan jäsenyhdistyksiä, jotta tukisimme kansainvälistä Earth Strike -liikettä. Liike aktivoitui Suomessa kesällä.

Akavan Erityisalojen hallitus käsitteli 22.8. kokouksessaan Earth Strikeä koskevat jäsenaloitteet ja päätti, että liitto allekirjoittaa liikkeen tavoitteet, mutta ei osallistu liikkeen suunnittelemaan yleislakkoon 27.9. MALn hallitus käsitteli asiaa 28.8. kokouksessaan ja päätti noudattaa Akavan Erityisalojen linjaa.

– Earth Striken tavoitteet ovat pitkälle samat, joihin Akavan Erityisalat on sitoutunut jo osana #ilmastoveivi-  ja #korvaamaton-kampanjoita. Tavoitteista keskeisimpänä ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen, mikä löytyy maan hallitusohjelmastakin. Hienoa myös, että Earth Strike korostaa ilmastotyössä sosiaalista oikeudenmukaisuutta, sanoo Akavan Erityisalojen puheenjohtaja Tuire Eilittä.

– Päätimme edetä ilmastokysymyksessä oman suunnitelmamme mukaisesti,  joten - yhteisestä tavoitteesta huolimatta - emme osallistu Earth Striken 27.9. kaavailemaan yleislakkoon. 

– Earth Striken edustajat esittelivät yleislakon ajatusta liiton ilmastoryhmälle elokuussa ja keskustelimme hallituksessa laajasti lakon mahdollisuudesta. Johtopäätöksenä arvioimme,  ettei yleislakon hyvä tarkoitus toteutuisi, koska näin äärimmäinen toimenpide todennäköisesti lisäisi ilmastokysymykseen jo nyt liittyvää vastakkainasettelua ja torjuntaa.

– Haluamme osaltamme edetä niin, että se varsin suuri joukko suomalaisia, joka ei vielä koe ilmastokysymystä omakseen, liittyy mukaan ilmastotyöhön. Ilmastotyössä tarvitaan kaikkien panos.

Akavan Erityisalojen ja sen jäsenyhdistysten aktiivinen ilmastotyö käynnistyi tämän vuoden alussa.  Liiton ilmastoryhmä aloitti työnsä keväällä.

Akavan Erityisalat  toteutti jäsenilleen ilmastokyselyn keväällä 2019 ja jäsenten toiveet kiteytyivät neljään etenemistapaan: 

  1. Oman toiminnan ekologisuus.
  2. Työehtoihin vaikuttaminen.
  3. Jäsenkoulutus ja neuvonta – yleinen ja ammattialakohtainen.
  4. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ilmastoasian esillä pitäminen – erityisesti ammattialakohtaisesti liiton edustamilla aloilla. 

 – Tuoreen jäsenkyselymme mukaan jäsenemme odottavat liitolta aktiivista otetta ilmastoasioihin. Emme ole vielä esimerkillisiä, mutta tähän haasteeseen olemme nyt tarttuneet, Tuire Eilittä sanoo.

*****************************************

Akavan Erityisalat edustaa kulttuurin, hallinnon, viestinnän ja hyvinvoinnin asiantuntijoita ja lähijohtajia. Liittoon kuuluu 22 itsenäistä jäsenyhdistystä. Museoalan ammattiliitto MAL ry on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys.

 

Lisätietoja: Akavan Erityisalojen puheenjohtaja Tuire Eilittä, Akavan Erityisalat, tuire.eilitta@akavanerityisalat.fi

Ilmastoryhmän puheenjohtaja Sonja Peschkow, Akavan Erityisalat, sonja.peschkow@espoo.fi 

Museoalan ammattiliitoa AE:n ilmastotyöryhmässä edustaa toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä, katariina.makela@museoalanammattiliitto.fi