Ryhmätyönohjaus PILOTTI syksy 2019 (Helsinki)

6.9.2019

Oletko kiinnostunut ryhmätyönohjauksesta? - ilmoita kiinnostuksesi pilottiamme kohtaan. Ryhmätyönohjaus toteutetaan syksyllä 2019. Ryhmäkoko: 4 - 6 osallistujaa Tapaamispaikka: Museoalan ammattiliiton toimistolla (Pohjoisesplanadi 21 B 7, 3. krs, Helsinki) Tapaamisten määrä: Tapaamiskertoja on 5 ja ne toteutetaan 4 kk aikana, noin 3 viikon välein, riippuen työnohjauksen aloitusajankohdasta). Yhden tapaamisen kesto on 90 min (1,5 h). Tapaamisten ajankohdat sovitaan yhdessä valitun ryhmän kanssa ja on toivottavaa, että ajankohdat sopivat kaikille osallistujille. Näin työnohjauksesta saa eniten irti.

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on tavoitteellista, vuorovaikutuksellista ja luottamuksellista ohjattua toimintaa. Se on työhön liittyvää oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä työmenetelmä, joka edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista.

Työnohjauksessa työntekijä tutkii, arvioi ja kehittää omaa työtään sekä käsittelee työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliinsa liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita koulutetun työnohjaajan avulla.

Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö-, ryhmä- tai yhteisötyönohjauksena.  Työnohjausta tutkittaessa on tunnistettu sen vaikuttavuus kolmella alueella: se parantaa ohjattavan työntekijän työn laatua, ohjattavan ammatti-identiteetti vahvistuu ja selkiytyy sekä työyhteisöjen toiminta kehittyy.

 

Kenelle MAL:n työnohjausryhmä sopii?

Kaipaatko aikaa ja paikkaa keskustellaksesi omasta työstäsi?  Pohditko työssäsi motivaatiota, työssä jaksamista, omaa ajankäyttöäsi?

Työnohjauksen tavoitteena on antaa työntekijälle valmiuksia vastata työelämän ajankohtaisiin tarpeisiin ja haasteisiin itsensä johtamisen näkökulmasta. Yksin työskentelevä saa ryhmästä vertaistukea omalle osaamiselleen, urapolun polveiluun, ajankäyttöön ja työssä jaksamiseen.

Ryhmässä ei paneuduta yksittäisen työyhteisön johtamiseen tai haasteellisiin tilanteisiin organisaatiossa erityisesti, mutta saat paikan reflektoida näiden vaikutusta omaan työhösi.  Työnohjausryhmän tavoitteet ja käsiteltävät asiat sovitaan yhdessä ryhmän kanssa.

 

Työnohjaajamme:

Anu Söderström, Toimintaterapeutti, Työnohjaajaopiskelija (STOry)

"Olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 1995 ja minulla on monipuolinen työkokemus sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä järjestösektorilta.  Diakonia-ammattikorkeakoulun työnohjaajakoulutuksen olen aloittanut huhtikuussa 2018 ja teen opintoihin kuuluvia harjoitustyönohjauksia. Toimintaterapeuttina näen ohjattavien vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntämisen työnohjauksessa tärkeänä ja haluan työnohjauksella tukea yksilön osaamisen vahvistamista ja sen myötä viihtyvyyttä työssä. 

Koulutukseni ja työkokemukseni ansiosta ymmärrän toiminnan tärkeyden yksilölle ja käytän työnohjauksessa myös toiminnallisia menetelmiä. Työssä jaksamisen ja työyhteisön työhyvinvoinnin tukeminen on ollut minulle työntekijänä ja tiimien jäsenenä aina tärkeää ja koen osaavani myös työnohjaajaharjoittelijana tätä tukea."

 

Ryhmätyönohjauksesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua mukaan tästä