Museologian seminaarissa pohdittiin teknologiaa ja saavutettavuutta

13.5.2019

Museoalan ammattilaiset kokoontuivat jälleen Jyväskylään museologian seminaariin 25.-26.4. pohtimaan museoalan ajankohtaisia asioita. Teemana tällä kertaa oli teknologia ja saavutettavuus, jota myös paikalla ollut Museoalan ammattiliitto lähestyi aihetta sivuavalla visalla.

Museoalan ammattiliitto MAL osallistui Jyväskylässä järjestettävään vuosittaiseen museologian seminaariin 25-26.4.2019. Seminaarin järjestävät Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen museologian oppiaineen opiskelijat yhteistyössä ICOM - Suomen komitean sekä Suomen museoliiton kanssa. Myös MAL tuki seminaaria.

Tänä vuonna seminaarin teemana oli Ihminen edellä - nykyteknologia museoiden saavutettavuudessa ja elämyksessä. Kaksi tiivistä seminaaripäivää koostuivat erittäin mielenkiintoisista ja ajankohtaisista puheenvuoroista, joissa käsiteltiin muun muassa museo-objektien saavutettavutta, erilaisia teknologisia ratkaisuja virtuaalitodellisuudesta lisättyyn ja yhdistettyyn todellisuuteen, ja teknologiaa museokokemuksen syventämisen mahdollistajana sekä kulttuuriperintöön liittyvän vuorovaikutuksen edistäjänä.

MAL oli paikalla kumpanakin päivänä antamassa kesätyö- ja harjoitteluvinkkejä museoalasta kiinnostuneille opiskelijoille sekä tarjosi heille CV-neuvontaa. MAL piti myös visaa, jossa seminaarin osallistujat kertoivat näkemyksistään teknologian vaikutuksesta työelämään.

Visaan osallistujat vastasivat seuraavaan kysymykseen:

Miten teknologia voisi parhaiten palvella tai muuttaa tulevaisuuden työelämää?

Vastauksista löytyy antia sekä museoalan erityisiin kysymyksiin että yleisemmin tulevaisuuden työelämän pohdintaan:

Liikkuvuus museossa ja museoalueella. Opas voi käyttää kannettavia oman esityksensä tukena.

Esineitä tutkitaan enemmän virtuaalisesti. Esineet säästyy ja pakkaus ja esineiden kuljetus vähenee.

Museoissa kokoelmatietojen yhteiset rajapinnat! (Tarvitaan koordinointia ja yhteistä tahtoa myös).

Nopeuttaa, helpottaa, säilyttää vuorovaikutusta.

Mahdollistaa pitkän ajan tai matkan kommunikaatiota.

Yhdistää tietoa ja laajentaa ymmärrystä (mukavuusalueiden yli).

 ”Hiljaisen tiedon välittäjänä.

Yksinkertaisten tehtävien automatisointi, massiivisten datamäärien käsittelyn helpottaminen.

Tuomalla jokaiselle esteettömiä mahdollisuuksia toteuttaa itseään.

Yksi onnekas visaan osallistunut voitti arvonnassa kaksi leffalippua. Voittaja on kontaktoitu. Kiitos kaikille visaan osallistuneille!

Kiitos myös Jyväskylän yliopiston museologian oppiaineen opiskelijat sekä ICOM - Suomen komitea ja Suomen museoliitto innostavasta seminaarista. Nähdään ensi vuonna!