Kannanotto: Museoalan kesätyötä hyvin tarjolla - palkalla ei elä

24.4.2019 klo 08:00

Museoalan kesätyöstä 850 euroa/kk on vastuuton tarjous, muistuttavat Akavan Erityisalat ja Museoalan ammattiliitto. Kesätöiden halpuutus on osa koko museoalaa vaivaavaa palkkaongelmaa.

 
 

Museot elävät nousukautta ja tämä näkyy myös kesän työpaikkatarjonnassa. 
 

- Museoalan kesätyötä on hyvin tarjolla alan opiskelijoille. Kääntöpuolena on heikkotasoinen palkkaus, jolla ei tule toimeen. Jotkut työnantajat tarjoavat kesätyöstä 850 euroa/kk, vaikka työn vaatimuksiin on kirjattu asiakaspalveluosaamista, kielitaitoa ja muuta ammatillista osaamista, sanoo Museoalan ammattiliiton toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä.

- Vastuullinen työnantaja ei halpuuta palkkaa, vaikka opiskelija siihen suostuisi. Hyvä työnantaja ottaa huomioon opiskelijan toimeentulon. Vastuuta alipalkkauksesta ei saa jättää opiskelijalle, jolle alan työkokemuksen saaminen on elinehto.

Liitto suosittaa, että palkan tulee olla aivan minimissään sen tasoinen, että se kerryttää työttömyysturvaa ja on näin ollen työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, tulee palkan olla vuonna 2019 vähintään 1 211 euroa kuukaudessa.

-Tämäkään palkka ei ole suuren suuri, mutta se kerryttää edes työttömyysturvaa. Moni opiskelija ei tiedä tästä palkan ja työttömyysturvan kohtalonyhteydestä, ja eteen tulee ikäviä yllätyksiä, kun työttömäksi jäätyään ei saakaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

 

Museoiden noste ei näy palkoissa

 

Liitot huomauttavat, että heikot kesätyöpalkat ovat osa koko museoalan sitkeää matalapalkkaongelmaa. Opiskeluaikojen alipalkkaus ei korjaannu työuran edetessä: ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen museoamanuenssin kokonaiskeskipalkka kunta-alalla on 2 659 euroa kuukaudessa. Tämä on noin 500 euroa pienempi kuin kunta-alan kaikkien työntekijöiden keskipalkka. Kaikkien akavalaisten keskipalkkaan verrattuna eroa on 1 700 euroa. 

- Museoiden yhä upeammat palvelut ja niiden yhä onnistuneempi hyödyntäminen vaikkapa matkailuvalttina eivät näy mitenkään alan palkkauksessa. Ne, jotka osaamisellaan mahdollistavat onnistumisen, saavat tyytyä juhlapuheiden kiitoksiin. Tämä koetaan museoalalla hyvin epäoikeudenmukaisena, sanoo Katariina Mäkelä.

Akavan Erityisalat ja Museoalan ammattiliitto kampanjoivat museoalan palkkauksen parantamiseksi. Liitot ajavat kulttuurialojen yhteistä tavoitetta nostaa kulttuuribudjetti yhteen prosenttiin valtion tulo- ja menoarviosta.

- Kulttuuribudjetin nostaminen edes yhteen prosenttiin tukisi museoalaa. Toki museoiden tulisi sitten pärjätä rahoitusta kohdennettaessa, Mäkelä sanoo. 

Museoalalla toiminta on riippuvaista valtion rahoituksesta ja viime vuosien säästötalkoot ovat rokottaneet useaan otteeseen erityisesti museoita. Juuri henkilöstökuluista säästetään herkästi, koska kiinteitä kustannuksia on paljon.

- Museoalan houkuttelevuus sekä nykyisten että tulevien ammattilaisten silmissä on alan alipalkkauksen vuoksi uhattuna ja samalla vaarantuu museoiden tehtävien hoito, Mäkelä sanoo.

Osana palkkakampanjaa liitot monitoroivat museoalan kesätyömarkkinoita, tuovat esille hyviä esimerkkejä ja huomauttavat työnantajia virheellisistä kesätyöpaikkailmoituksista, joissa työn vaativuus ja palkkaus eivät vastaa toisiaan. Somessa asiaa nostetaan esille tunnisteella #alanarvostus. 

Toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä, Museoalan ammattiliitto, puh. 040 774 7620, katariina.makela@museoalanammattiliitto.fi 

Neuvottelupäällikkö, kuntasektori Jaakko Korpisaari, Akavan Erityisalat, puh. 040 777 9422, jaakko.korpisaari@akavanerityisalat.fi