Osuuskunta kieli-, kulttuuri-, museo- ja viestintäalan jäsenille? - alkuselvitykseen apuraha

15.4.2019

Kieliasiantuntijat, MAL, TAKU ja Viesti alkavat selvittää osuuskunnan perustamista. Apuraha hankkeelle myönnettiin 13.4. Akavan Erityisalojen kevätliittokokouksessa.

Akavan Erityisaloissa aletaan selvittää osuuskunnan perustamista kieli-, museo-, kulttuuri- ja viestintäalan jäsenille.

Osuuskunnan perustamisen myötä kasvavalle itsensätyöllistäjien jäsenistölle tarjottaisiin uusi etu, jonka avulla parantaa myös heikkoa sosiaaliturvaa. Jos itsensätyöllistäjä tekee työtä työosuuskunnan jäsenenä ja työmuoto täyttää  tietyt kriteerit, hänet voidaan lukea kuuluvaksi palkansaajan sosiaaliturvan piiriin.

Oman ammattijärjestön osuuskunta voisi tukea jäseniään lujittamalla ammatillista verkostoitumista, koska sen jäsenet edustaisivat samaa tai läheistä ammattialaa.

Hankkeessa ovat mukana kattojärjestö Akavan Erityisalojen lisäksi jäsenyhdistykset Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, Kieliasiantuntijat, Museoalan ammattiliitto ja Viestinnän asiantuntijat Viesti, joille myönnettiin lauantaina 5 000 euron apuraha osuuskunnan alkuselvityksen laatimiseen. Selvityksen arvioidaan valmistuvan viimeistään syksyllä 2019.

AEK-koulutussäätiön myöntämä apuraha jaettiin Akavan Erityisalojen kevätliittokokouksessa Helsingissä 13.4.2019.