MALn Apurahahaku käynnissä 5.10. - 15.11.2018

5.10.2018

MAL myöntää kerran vuodessa haettavaa apurahaa vuonna 2018 yhteensä 5.000 euroa (a 500 e). Apurahaa myönnetään perusopintoihin (2 opiskelija-apurahaa) ja täydennys- ja jatkokokoulutukseen (8:lle).

 

Apurahat haussa 5.10. - 15.11.2018
 

 

 

Apuraha PERUSOPINNOT (stipendi 500 e/ hlö).

Apuraha myönnetään opiskelijan lopputyölle (AMK/gradu) , joka on aiheeltaan museoalaa edistävää (uutta ja avartavaa). Apurahaa voidaan hakea jo tekemisvaiheessa tutkimussuunnitelman perusteella. Tuen saanut on velvollinen tekemään tuen käyttöselvityksen eli kertomaan mihin tuki on käytetty. Lisäksi apurahan saanutta opinnäytetyötä tai sen tuloksia voidaan esitellä MALn viestinnässä tai tapahtumissa yhteistyössä työn tehneen opiskelijan kanssa.

Apurahahakemus opiskelijalle tästä

 

Apuraha Täydennys- ja jatkokoulutus (apuraha 500 e/ hlö)
 

Tuki myönnetään (8:lle) jäsenelle hakemusten perusteella. Tukea voidaan myöntää työhön liittyvään koulutukseen tai muuhun kehittymiseen (esimerkiksi työelämään tutustumiseen) kotimaassa tai ulkomailla. Tai osallistumiseen opintomatkaan tai opiskelijavaihtoon silloin, kun kuluja ei maksa työpaikka tai oppilaitos. Apurahaa ei makseta jo muutoin tuettuihin matkoihin, kukuten MALn opintomatkalle tai vuosikokoukseen. Hakemukseen liitetään tositteet mahdollisista maksetuista kustannuksista sekä selvitys apurahan käytöstä.

Apurahahakemus täydennys- ja jatkokoulutukseen tästä

 
MALn hallitus arvioi hakemukset edellä mainittujen kriteerien perusteella ja valitsee apurahan saajat anonyymisti. Hakemuksista kannattaa tehdä selkeitä ja napakoita, joissa perustellaan työn/koulutuksen/matkan merkitys. Tuen saajiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä, kun valinta on tehty. Tuen saajat julkistetaan myös MALn viestinnässä. Koulutustuki ja apurahat myönnetään vain MALn jäsenille.


Kysymyksiin vastaa toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä katariina.makela@museoalanammattiliitto.fi

Onnea apurahan hakuun!