Helsingin yliopisto HY+ ja MAL kurssikokonaisuus : Innostu ja innosta tiimityössä (WEBINAARI)

5.10.2018

Museoalan ammattiliitto MAL ry ja Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ järjestävät ammattiliiton jäsenille räätälöidyn kurssikokonaisuuden: Innostu ja innosta tiimityössä.

Aika: 1.11.2018-28.2.2019

Paikka: Webinaari ja tehtävät

Uutta! HY+ koulutus MALn jäsenille,

 

Kenelle?
Koulutus sopii kaikille, jotka vetävät moniammatillisia tiimejä tai ovat itse mukana tiimeissä. Osallistujat saavat tutkimusperustaista tietoa ja käytännön valmiuksia tiimityöhön; erityisesti keskiössä on tuore tieteellinen näyttö arvostavan vuorovaikutuksen kulmakivistä ja merkityksestä. Pyrimme myös ymmärtämään ryhmädynamiikan lainalaisuuksia, erilaisuuden johtamista ja moniammatillisen osaamisen vaikutusta työyhteisöön.

Toteutustapa:

Ennakkotehtävässä kartoitetaan osallistujien oppimistarpeita ja lukumateriaalit orientoivat ja aktivoivat osallistujien ajattelua jo ennen webinaaripäiviä.

Ensimmäisessä webinaarissa käsitellään innostumista tiimityössä persoonallisuuksien arvojen ja asenteiden kautta, itsensä johtamisen ja erilaisten viestintätapojen avulla.

Välitehtävänä tehdään pieni itsearviointi eli toimintatyylitesti ja kollega-arviointi (Huom. Mikäli osallistujalla ei ole tällä hetkellä työpaikkaa tai ammatillista tiimiä, voi tehtävän tehdä myös oman arkielämän tiimeissä, esimerkiksi harrastus- tai ystäväpiirissä). Tehtävän tueksi lukumateriaalia.

Toisessa webinaarissa käsitellään innostamista tiimityössä. Muun muassa tiimin dynamiikan perusteet, ryhmän käyttö ja osallistava johtaminen, tehdään katsaus myös muutamiin keskeisiin ryhmän osallistaviin ja fasilitoiviin työskentelymenetelmiin ja niiden valitsemiseen.

Webinaareihin voi osallistua omalta koneelta ja koulutuksessa käytetään myös osallistavia menetelmiä (chat, kyselyt). Webinaariin voi osallistua voi myös katsomalla tallenteen jälkikäteen.

Kurssitodistuksen saa, kun seuraa webinaariopetuksen ja suorittaa kurssiin kuuluvat tehtävät.

Kouluttajat:

Pääkouluttaja ja prosessinvetäjä:

Pia Lappalainen (TkT (Johtaminen, organisaatiot ja HR). Pia on väitellyt johtamisesta ja esimiesviestinnästä (väitös voitti kansainvälisen SEFI Best PhD kilpailun). Hän on toiminut Aalto-yliopiston rehtorina vuodesta 2006. Pia on reflektiivisen työotteen valmentaja, työyhteisösovittelija ja työelämätutkija. Yrityskouluttajana hänen keskeisiä aiheitaan ovat johtaminen, alaistaidot, tiimidynamiikka ja konfliktien hallinta.

Marianne Terkki-Mallat (KM, asiakkuuspäällikkö ja Johtaminen ja ohjaus teema-alueen vetäjä, joka on myös työnohjaaja, coach ja kouluttaja. Mariannella on monipuolinen kokemus yksilö- ja ryhmäohjauksista ja valmennuksista osallistavia ja fasilitoivia menetelmiä käyttäen ja niitä kouluttaen. Hänellä on myös opettajan pedagoginen pätevyys. Dialogisuus, ratkaisusuuntautuneisuus ja voimavarakeskeisyys sekä positiivinen psykologia ovat keskeisiä viitekehyksiä Mariannelle erilaisten ryhmien kanssa toimiessa.

Koulutus toteutetaan ajalla 1.11.2018–28.2.2019. Koulutus sisältää kaksi aamua webinaariosallistumisena, lukumateriaalia, ennakkotehtävän, välitehtävän ja jälkitehtävän. Webinaaripäivät tallennetaan ja osallistuja voi seurata koulutusta myös tallenteen kautta.

Koulutukseen osallistuneet ja kurssitehtävät suorittaneet saavat Helsingin yliopiston HY+ koulutus- ja kehittämispalveluiden täydennyskoulutuksesta myös todistuksen.

Ilmoittautuminen päättyy 31.10.2018 tai niin kauan kuin koulutukseen mahtuu mukaan. Koulutus on maksuton Museoalan ammattiliiton jäsenille. Tervetuloa jäsenet eri puolilta Suomea!

Kurssin toteutusaikataulu:

5.10.–31.10.2018 Ilmoittautuminen kurssille

1.11.–12.11.2018 Ennakkotehtävä ja lukumateriaalit

ma 19.11.2018 klo 9–11 WEBINAARI I

19.11.2018–14.1.2019 Välitehtävä

ma 28.1.2018 klo 9–11 WEBINAARI II

28.1.–28.2.2019 Jälkitehtävä

Maaliskuu 2019 Todistukset kurssin suorittaneille. HUOM.! Koulutukseen mahtuu mukaan 50 osallistujaa.

 

Ilmoittautuminen 31.10. mennessä tästä