Lausunto: Kuntien kulttuuritoiminnasta hyvä lakiesitys – lisäksi tarvitaan laatukriteerit tarkentava asetus

26.6.2018

Museoalan ammattiliitto MAL ry antoi myös oman lausuntonsa 26.6.2018. Molemmat lausunnot voi lukea Lausuntopalvelusta.

Akavan Erityisalat jäsenyhdistyksineen pitää selkeänä edistysaskeleena lausunnolla olevaa lakiesitystä kuntien kulttuuritoiminnasta.

Liitto esittää kuitenkin, että lain tavoitteiden toteutumiseksi lakia täydennetään mm. kulttuuripalvelujen laatua ja henkilöstön kelpoisuutta tarkentavalla asetuksella.

 

Uuden lakiesityksen mukaan kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa itse, yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai muulla tavoin. Järjestämisessä tulee olla riittävää ja monipuolista osaamista. Kunnat velvoitetaan edistämään kattavasti ja laaja-alaisesti kulttuurityötä, mm. kulttuurin yhdenvertaista saatavuutta ja kulttuuriperinnön ylläpitoa. 

 

Jotta lain hyvien tavoitteiden toteutuminen voidaan varmistaa, lain rinnalle tarvitaan asetus, jossa tarkennetaan kulttuuritoiminnan laatukriteerit ja se, mikä on riittävää osaamista kulttuuripalvelujen järjestämisessä, esittävät Akavan Erityisalat ja sen jäsenyhdistykset Kuntien asiantuntijat - Kumula, Museoalan ammattiliitto MAL sekä Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU lausunnossaan. 

 

Asetuksella määriteltäviä asioita tulisi olla esimerkiksi henkilöstön määrä ja kelpoisuusehdot, yhteistyömuodot eri toimijoiden kanssa, palvelumuodot, tavoitettavat asukasryhmät ja kulttuuripalvelujen painopisteet. Asetukseen tulisi kirjata myös, miten edellytettyjä kulttuurin laatukriteerejä seurataan vertailukelpoisen tilastoinnin avulla.

 

Liiton mielestä tulisi myös määrittää seuraamukset, mikäli kulttuuripalvelujen laatukriteerit eivät kunnassa täyty.

 

– Nykyisin valtionosuusjärjestelmässä ei ole korvamerkittyä rahaa. Siksi lain tavoitteiden toteutuminen tulee varmistaa seurannalla ja vertailukelpoisella tilastoinnilla, sanoo kuntasektorin neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari Akavan Erityisaloista.

 

Akavan Erityisalat  ei näe, että kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain mukaiset velvoitteet voidaan viedä läpi ilman lisäkustannuksia.

 

– Kulttuurille tarvitaan lisää julkista rahoitusta. Ilman riittävää rahoitusta kuntien kirjasto-, museo- ja kulttuuripalvelut eivät voi lunastaa uuden lain luomia odotuksia. Tätä edellyttää esimerkiksi kansalaisten yhdenvertainen mahdollisuus osallistua kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen, Korpisaari huomauttaa.

 

– Uusi lakiesitys on aikaisempaa, vuodelta 1992 peräisin olevaa varsin niukkaa lakia ohjaavampi ja laaja-alaisempi. Tämä on tervetullutta kehitystä tilanteessa, jossa kuntien tehtävät ovat voimakkaassa muutoksessa ja huoli kulttuurin tulevaisuudesta suuri. Vielä kun lain kylkeen saataisiin se tarkentava asetus, Korpisaari sanoo. 

___

 

Akavan Erityisalat antoi lausuntonsa kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamisesta 20. kesäkuuta 2018.

Museoalan ammattiliitto MAL ry antoi oman lausuntonsa 26. kesäkuuta.

Lausuntoaikaa on 28. kesäkuuta saakka. > Lausuntopalvelu

 

Lisätietoja:
Akavan Erityisalat, neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari, puh. 0201 235 363, jaakko.korpisaari@akavanerityisalat.fi

Museoalan ammattiliitto MAL ry, toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä, puh. 040 7747 620, katariina.makela@museoalanammattiliitto.fi