Kehysriihi 2018: Museoiden laajentuva toiminta edellyttää lisärahoitusta

4.4.2018


Akavan Erityisalat ja Museoalan ammattiliitto ovat antaneet kehysriihikannanoton.

 

Museoiden laajentuva toiminta edellyttää lisärahoitusta

Museoiden toimintaa ohjaavan museolain ja museoiden valtionrahoituslain (esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistaminen) käynnissä olevat uudistukset ovat tarpeellisia ja lakien valmistelu on tehty perinpohjaisesti. Lakien uudistaminen on kuitenkin hyödytöntä, jos museoille kohdennettuihin laajentuviin tehtävin ei samalla tule lisärahoitusta, huomauttavat Akavan Erityisalat ja sen jäsenyhdistys Museoalan ammattiliitto.

Museolakia on tarkoitus uudistaa siten, että museoiden valtionosuus muodostuisi jatkossa ns. perusrahoituksesta sekä tehtäväkohtaisesta rahoituksesta alueellisille ja valtakunnallisille vastuumuseoille. Valtionosuusjärjestelmäuudistuksen tavoitteena taas on edistää monipuolisten, alueellisesti kattavien ja yhteisölleen merkittävien museopalveluiden saatavuutta.

Liitot korostavat, että uudistukset voivat parhaimmillaan vaikuttaa positiivisesti koko maan museotoiminnan tasoon ja saatavuuteen. Jotta lakiesitysten vaikutukset olisivat positiivisia, tulisi museoiden rahoitusta kuitenkin korjata riittäväksi. Tämä on mielestämme kynnyskysymys: lakiesityksiä  ei tule hyväksyä lainkaan, mikäli tarvittavaa lisärahoitusta ei voida myöntää.

Museot ovat yksi kattavimmin saatavilla oleva kulttuuripalvelu, joihin kohdistuvat odotukset, tarpeet ja tehtäväkenttä ovat laajentuneet merkittävästi viime vuosien aikana. Museoissa kävi vuonna 2016 yli 6,6 miljoonaa kävijää, mikä oli noin miljoona käyntiä enemmän kuin edellisenä vuonna. Laajentuvat tarpeet ja odotukset edellyttävät lisärahoitusta.

Lisätiedot:

Katariina Mäkelä, toiminnanjohtaja, Museoalan ammattiliitto MAL

p. 040 774 7620, katariina.makela@museoalanammattiliitto.fi

Lue koko kannanotto, jossa museoiden rahoituksen lisäksi kiinnitetään huomiota yhdistelmävakuutukseen ja aktiivimalliin.