MAL:n lausunto: Rahankeräyslaki

9.3.2018

Museoalan ammattiliitto MAL ry:n lausunto Rahankeräyslainsäädäntöön Viite: SMDno-2016-1629


Museoalan ammattiliitto pitää hyvänä, että Kansallisgallerialle on kirjattu lakiehdotuksessa toisen luvun viidenteen pykälään mahdollisuus kerätä rahaa Kansallisgalleriasta annetun lain (889/2013) 2 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen.


Lakiluonnoksessa esitetään, että rahankeruuta ei tehdä enää pääoman keräämiseen sen jälkeen, kun voimassa olevat luvat lakkaavat. Museoalan ammattiliitto on huolissaan siitä, että rahankeräyslupa voi johtaa Opetus- ja kulttuuriministeriöstä myönnetyn toiminnan rahoituksen leikkaamiseen. Huoli on perusteltu, sillä rahankeruu on epävarmaa ja siinä voi olla huomattavia vuosivaihteluita, joten sen varassa ei voi pitkäjänteisesti toimintaa rahoittaa. Lisäksi uusi laki tulee kasvattamaan kilpailua rahankeräyksen alueella.


Museoalan ammattiliitto katsoo, että rahankeruun toimintakulut tulee kattaa siitä saatavilla tuloilla, eikä ministeriöstä Kansallisgallerian toimintaan annetuilla määrärahoilla. Näiden määrärahojen tulee kohdistua Kansallisgallerian ydintoimintoihin; näyttely- ja kokoelmatyöhön ja niiden kehittämiseen.


Rahankeräyksillä voidaan esimerkiksi toteuttaa sellaisia teoshankintoja, joihin nykyiset teoshankintamäärärahat eivät riitä. Myös tapahtumia ja muita museolle kuuluvia tehtäviä voitaneen näin rahoittaa, kuten myös teosten konservointia. Siksi Museoalan ammattiliitto ei lähtisi tarkkarajaisesti määrittämään sitä, mitä rahankeräyksin voidaan rahoittaa. Liitto pitää tärkeänä sitä, että keräysvarat käytetään ensisijaisesti ennalta ilmoitettuun tarkoitukseen.


Museoalan ammattiliitto pitää hyvänä sitä, että uuden lain myötä lupamenettelyt kehittyvät, niin että hallinnollinen taakka vähenee, turhista arvioinneista luovutaan ja käsittelyajat lyhentyvät.


Koska lain selvitysosassa todetaan, että lakisääteinen toiminta on tarkoituksenmukaista rahoittaa julkisella budjettirahoituksella, ei Kansallisgallerian rahankeräysluvalla saa olla vaikutusta toiminnan perusrahoitukseen. Kulttuurin rahoitus ei ole ollut kasvussa ja siksi rahankeräysluvalla voidaan vahvistaa Kansallisgallerian mahdollisuuksia toteuttaa merkittäviä erillisiä projekteja, jotka ovat Kansallisgalleriasta annetun lain mukaista toimintaa.


Helsingissä 7.3.2018

Susanna Sääskilahti
puheenjohtaja

Katariina Mäkelä
toiminnanjohtaja

Museoalan ammattiliitto MAL ry