Selkokieli - mitä se on? Kuka tarvitsee selkokieltä? 22.3.2018 (WEBINAARI)

8.2.2018

Tervetuloa selkokielen koulutukseen. Tämän luentokoulutuksen lisäksi on suunnitteilla koulutus selkokielen harjoittelupajasta. Mutta ensin muistutetaan mieleen mitä se selkokieli on ja miksi sitä on hyvä osata.

 Selkokieli ja sen kohderyhmät

 • Koulutuksessa  perehdytään selkokieleen ja sen kohderyhmiin. Pohditaan mm.  selkokielen käyttöä museoalalla. Koulutus toteutetaan yhdessä KAJ ry:n ja TAKU ry:n kanssa.

Alla lyhyesti:

Selkokieli on kieltä, joka on muotoiltu esimerkiksi kehitysvammaisten tai suomen kieltä opettelevien maahanmuuttajien tarpeisiin. Se on siis muuta kuin tavallinen, selkeä yleiskieli, johon virkakieltä huoltamalla pyritään. Sekä selkokieleen että selkeään kieleen pyrittäessä kiinnitetään kuitenkin huomiota samantyyppisiin seikkoihin: tekstin näkökulmaan, sanojen ymmärrettävyyteen, virkkeiden ja lauseiden rakenteisiin ja tekstin ulkoasuun. Selkeä yleiskieli on hyvä pohja selkotekstin laatijoille.

Selkokieltä kehittää Kehitysvammaliiton Selkokeskus, jonka tavoitteena on edistää selkokielistä tiedotusta, tiedonvälitystä ja kulttuuria Suomessa.

 

Miksi selkokieltä tarvitaan?

Vaikea kieli estää monia ihmisiä toimimasta täysvaltaisina kansalaisina suomalaisessa yhteiskunnassa. Selkokielen tarkoitus on auttaa selkokieltä tarvitsevia ihmisiä tiedon saamisessa, lukemisessa, omien ajatusten ilmaisemisessa ja  osallistumisessa. Selkokieli on saavutettavaa kieltä. Jokaisella ihmisellä on oikeus ymmärrettävään tietoon, mikä on itsenäisen elämän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusedellytys.

Selkokielen käyttö

Selkokieltä voi käyttää sekä puheessa että teksteissä. Selkokielellä voi julkaista monenlaisia tekstejä: painettuja tai verkkotekstejä, videoita, kuvasarjoja, kuunneltavia tekstejä jne. Selkokieltä voi puhua arkikeskusteluissa, haastatteluissa, opetustilanteissa tai asiakaspalvelussa. Kaikissa tilanteissa, joissa käytetään selkokieltä, tavoitteena on lisätä ihmisten mahdollisuuksia ymmärtää toisiaan.

Selkokieli ja yleiskieli

Selkokieli-sanalla tarkoitetaan usein myös vähän selkeämpää yleiskieltä. Varsinainen selkokieli ja yleiskieli on kuitenkin hyvä erottaa toisistaan. Periaatteena on, että selkokieli on vielä helpompaa ja yksinkertaisempaa kuin yleiskieli.

Lähde: http://selkokeskus.fi/selkokieli/

Voit tutustua selkokieliseen materiaaliin:

https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/

http://selkosanomat.fi/

http://selko.fi/

 

Ilmoittautuminen webinaariin