Neuvottelutulos yksityisten museoiden työehtosopimuksesta

5.2.2018

Neuvottelutulos yksityisten museoiden työehtosopimuksesta

Akavan Erityisalat ja Palta ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen yksityisten museoiden työehtosopimuksesta.

Neuvottelutulos on ehdollinen ja edellyttää Akavan Erityisalojen ja Paltan hallitusten hyväksymistä.
 

Työehtosopimus on irtisanottavissa 2 vuoden jälkeen ja sisältää mahdollisuuden sopia palkoista kolmannelle vuodelle. Sopimus on voimassa 1.2.2018-31.1.2020 (+ 31.1.2021).

 

Palkat nousevat 1.4.2018 yleiskorotuksella 1,1 % ja työpaikalla määritettävällä 0,5 %:n paikallisella erällä sekä 1.4.2019 yleiskorotuksella 1,1 % ja paikallisella erällä 0,5 %. Luottamusmiehen kanssa voidaan sopimalla poiketa palkkaratkaisusta.

 

- Palkkaratkaisu vastaa hyvin yksityisen sektorin linjaa, kertoo neuvotteluissa palkansaajapuolta edustanut työmarkkinalakimies Kari Eskola Akavan Erityisaloista.

 

- Museoala on ollut vahvassa nosteessa ja museoiden  kävijämäärät ovat rikkoneet ennätyksiä.  Ala on korkeakoulutusta vaativa ja selvästi edelleen alipalkattu. Tätä tämä ratkaisu ei korjaa.

 

Työnantaja sai läpi useita vaatimiaan joustoja sopimukseen. Näiden vastapainona määräaikaiset työntekijät säilyttävät nykyistä lakia lyhyemmän koeajan. Onnistuttiin myös sopimaan konkreettisesta suosituksesta koskien työasioissa matkustamista vapaa-ajalla. Myös adoptiovanhemmat pääsevät nyt osalliseksi palkallista vapaista.

 

Työehtosopimus on yleissitova ja sen piirissä työskentelee noin 600 henkilöä.

 

Lisätietoja: työmarkkinalakimies Kari Eskola, Akavan Erityisalat