Sopimus yksityisten museoiden työehdoista saatiin sovittua

29.10.2013

Akavan Erityisalat ja Palvelualojen Työnantajaliitto Palta pääsivät 8.10.2013 neuvottelutulokseen museoiden työehtosopimuksen uudistamisesta. Neuvottelutulos korottaa palkkoja ensimmäisellä sopimuskaudella 20 euroa 1.9.2014 lukien ja toisella sopimuskaudella 1.9.2015 lukien 0,4 prosenttia. Neuvottelutulos on työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen ja tulee voimaan 1.5.2014.

 

Samalla sopimusosapuolet onnistuivat sopimaan merkittävistä kehittämiskohteista toimialalle. Ns. nollatyöntekijöitä tuetaan suosittelemalla vähintään kahden tunnin vähimmäistyöaikaa. Vastauksena alan uusiin haasteisiin osapuolet suosittelevat vapaa-ajalla työasioissa tapahtuman matkustamisen määrittämistä. Osapuolet katsovat, että tulisi määrittää missä suhteessa työmatkat ovat verrattuna työaikaan ja palkallisuuteen. Työehtosopimuksessa edellytetään nyt myös ns. hälytystyön korvaamista ja nostetaan esille mahdollisuudet etätyöhön. Alan ongelmana ovat määräaikaisuuksien liian suuri määrä. Osapuolet tukevatkin vakinaistamismahdollisuuksia velvoittamalla työnantajat ja luottamusmiehet käymään vuosittain läpi määräaikaisuuksien määrän ja perusteet. Työnantajalle on annettu rajatusti mahdollisuudet kevyempään lomautusmenettelyyn samalla, kun työnantajan huomiota on kiinnitetty mahdollisten työvoimavähennysten sijasta muihin säästökeinoihin. Sopimuksen piirissä on noin 400 MAL:n jäsentä.

 

Yksityisten museoiden työehtosopimus on yleissitova. Kaikkien yksityisten valtionosuuteen oikeutettujen museoiden on noudatettava vähintään sen määrittelemää tasoa.