Museonjohtajilta vaaditaan museologian opinnot

21.10.2013

Vuonna 2006 voimaan tulleessa museoasetuksessa määritellään ammatillisesti hoidetun museon työntekijöiden pätevyysvaatimukset. Elokuun alussa 2013 asetusta tarkennettiin. Aiemmassa museoasetuksessa museonjohtajilta vaadittiin perehtyneisyyttä museon toimialaan ja museologian perusopintoja, mikä jätti opintojen laajuuden tarkemmin määrittelemättä. Uudessa asetuksessa täsmennetään pätevyysvaatimusten olevan vähintään perusopinnot. Opinnot voi korvata myös vähintään vuoden työkokemuksella museoalan asiantuntijatehtävissä. 

Uudistettu asetus jättää tosin hiukan tulkinnanvaraa. Sen mukaan  museonjohtajaksi voidaan "erityisistä syistä" valita henkilö, jolla ei museologian tai työkokemusta ole, jos museossa on vähintään kaksi muuta museologian opinnot suorittanutta. Erityiset syyt jäävät museon ylläpitäjän määriteltäviksi ja ja perusteltaviksi.

Museologian opintoja voi suorittaa Jyväskylän, Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun yliopistoissa sekä Suomen museoliiton järjestämänä verkkokoulutuksena. Jyväskylän yliopistossa museologiaa voi opiskella myös avoimen yliopiston kautta.

Lainaus Museo-lehti 3/2013