MAL:n koulutustuki 2019 haetaan sähköisesti

16.1.2019

Koulutustuki 2019

Voit hakea tukea museoalan ammatillista osaamista tukevaan koulutukseen tai matkatukea maksimissaan 300 €/vuosi.  Koulutus voi olla järjestetty esimerkiksi avoimessa yliopistossa, kesäyliopistossa, täydennyskoulutuskeskuksessa tai ammattikorkeakoulussa. Koulutustuki koskee myös itse maksettua työnohjausta tai coachingia. Tukea ei kuitenkaan makseta jo muutoin tuettuihin matkoihin, kuten MAL:n opintomatkalle tai vuosikokoukseen. Liitä hakemukseesi tositteet maksetuista kustannuksista.

Hallitus myöntää koulutustuen kokouksessaan (8 kokousta) ja päätöksestä ilmoitetaan hakijalle. Hakemus tehdään sähköisesti.

Lisätietoja toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä, p: 020 123 5395, sp: katariina.makela(at)museoalanammattiliitto.fi

 
Muutamia esimerkkejä koulutustuista:
kirjoittamisen perusopinnotjapanin kielivenäjän kieliInDesignteatterin keinot 
museologian perusopinnotJETAsiakirjahallintoICOM-konferenssitietokirjailijakurssi 
pronssinvalutyöhyvinvointikorttveistoskonservointikasvatustieteen perusteethallintotieteen aineopinnot 

 

Koulutustuki täytä hakemus  tästä

 

Apurahat haussa 21.11.2019 saakka
 

MAL myöntää kerran vuodessa haettavaa apurahaa vuonna 2019 yhteensä 5.000 euroa (a 500 e). Apurahaa myönnetään perusopintoihin (2 opiskelija-apurahaa) ja täydennys- ja jatkokokoulutukseen (8:lle).

 

Apuraha PERUSOPINNOT (stipendi 500 e/ hlö).

Apuraha myönnetään opiskelijan lopputyölle (AMK/gradu) , joka on aiheeltaan museoalaa edistävää (uutta ja avartavaa). Apurahaa voidaan hakea jo tekemisvaiheessa tutkimussuunnitelman perusteella. Tuen saanut on velvollinen tekemään tuen käyttöselvityksen eli kertomaan mihin tuki on käytetty. Lisäksi apurahan saanutta opinnäytetyötä tai sen tuloksia voidaan esitellä MALn viestinnässä tai tapahtumissa yhteistyössä työn tehneen opiskelijan kanssa.

Apurahahakemus opiskelijalle 21.11. mennessä tästä.

 

Apuraha Täydennys- ja jatkokoulutus (apuraha 500 e/ hlö)
 

Tuki myönnetään (8:lle) jäsenelle hakemusten perusteella. Tukea voidaan myöntää työhön liittyvään koulutukseen tai muuhun kehittymiseen (esimerkiksi työelämään tutustumiseen) kotimaassa tai ulkomailla. Tai osallistumiseen opintomatkaan tai opiskelijavaihtoon silloin, kun kuluja ei maksa työpaikka tai oppilaitos. Apurahaa ei makseta jo muutoin tuettuihin matkoihin, kukuten MALn opintomatkalle tai vuosikokoukseen. Hakemukseen liitetään tositteet mahdollisista maksetuista kustannuksista sekä selvitys apurahan käytöstä.

Apurahahakemus täydennys- ja jatkokoulutukseen 21.11. 2019 mennessä tästä.

 
MALn hallitus arvioi hakemukset edellä mainittujen kriteerien perusteella ja valitsee apurahan saajat anonyymisti. Hakemuksista kannattaa tehdä selkeitä ja napakoita, joissa perustellaan työn/koulutuksen/matkan merkitys. Tuen saajiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä, kun valinta on tehty. Tuen saajat julkistetaan myös MALn viestinnässä. Koulutustuki ja apurahat myönnetään vain MALn jäsenille.

Kysymyksiin vastaa toiminnanjohtaja. Onnea apurahan hakuun.