MAL:n koulutustuki 2017

9.1.2017

Koulutustukea voi saada museoalan osaamista täydentävään koulutukseen sekä työnohjaukseen ja coachingiin (ehtona on, että ohjaus ei ole työnantajan kustantamaa, vaan jäsen maksaa itse).


MAL haluaa olla tukemassa jäsentensä osaamista ja koulutustuki on tähän konkreettinen keino. Tukea myönnetään vuonna 2017 yhteensä 7785 euroa.

Maksamme koulutuksen kuluista vuosittain 250 euroon asti per jäsen. Hakemuksen löydät tämän sivun alalaidasta. Liitteeksi tarvitaan alkuperäiset tositteet maksetuista kustannuksista.

Voit hakea tukea avoimessa yliopistossa, kesäyliopistossa, täydennyskoulutuskeskuksessa tai ammattikorkeakoulujen avoimille kursseille opiskeluun osallistumisessa. Ehtona on, että koulutus on ammatillista museoalan osaamista täydentävää  koulutusta. Koulutustuki koskee myös itse maksettua työnohjausta tai coachingia. Maksuttomaan seminaariin tai koulutukseen voidaan myöntää matka-avustusta (maks 100 e, matkat/yöpyminen, tukea ei makseta jo muutoin tuettuihin matkoihin, kuten MAL:n opintomatkalle tai vuosikokoukseen). 

Hallitus myöntää tuen kerran kuukaudessa ja päätöksestä ilmoitetaan hakijalle.

Postita hakemus osoitteeseen 

Museoalan ammattiliitto MAL ry, Pohjoisesplanadi 21 B 7, 00100 Helsinki.

Lisätietoja toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä, p: 020 123 5395, sp: katariina.makela(at)museoalanammattiliitto.fi