Kuntoutusta Aslak-kurssilla MAL:n jäsenille

28.3.2013 klo 15:00

Kiinnostaako kuntoutus – hakeudu ASLAK-kurssille!

 

ASLAK-kuntoutus (Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus) on aktiivista, ryhmämuotoista kuntoutusta, jossa tavoitteena on mm. työ- ja toimintakyvyn ylläpito ja parantuminen, terveyden edistäminen ja terveysneuvonta, työmenetelmien arviointi ja kehittäminen sekä työn kehittäminen.

Hakijalla työkyvyn heikkenemisen riskit ovat todettavissa, mutta sairausoireet ovat vielä lieviä. Kurssi toteutetaan neljässä jaksossa kahden vuoden ajalla:

 

26.10. - 31.10.2015  6 vuorokautta
1.2.. -  6.2.2016 6 vuorokautta
18.4. -  22.4.2016  5 vuorokautta
26.9. - 30.9.2016 5 vuorokautta

 

 

Kurssi toteutetaan Vetrea Kuntohovi Joensuussa ja se on tarkoitettu Museoalan ammattiliiton jäsenille. Kurssi toteutetaan valtakunnallisena. Valtakunnallisena järjestettäville ASLAK-kurssille hakeudutaan kaikkialta Suomesta. Hakijoilla pitää olla työterveyslääkärin laatima B-lausunto, jossa on selvitetty kuntoutustarve. Lisäksi hakijat täyttävät ja allekirjoittavat kuntoutushakemuslomakkeen KU 102, johon lisätään kurssinumero  57667. Kurssilaisten valinta tapahtuu hakijan oman työterveys/terveydenhuollon kautta, jonka jälkeen hakemukset lähetetään hakijan omaan Kelaan. Kannattaa toimia nopeasti, koska hakemuksen käsittely Kelassa saattaa kestää.

ASLAK-kuntoutuseen ei sisälly hoitoja. Kela maksaa kurssin ajalta kuntoutuksen, täysihoidon kahden hengen huoneessa ja kuntoutusrahan, joka maksetaan työnantajalle, jos kuntoutuja saa palkkaa kuntoutuksen ajalta. Omavastuu on koko ASLAK- prosessin ensimmäisen jakson ensimmäinen päivä. Lisäksi kuntoutujalle maksetaan matkakorvaus edullisimman matkustusvaihtoehdon mukaan vähennettynä omavastuulla, joka on 14,25 euroa yhdensuuntaiselta matkalta. Jos kuntoutuja joutuu yöpymään kuntoutuslaitoksessa kurssin alkamista edeltävänä yönä pitkän matkan tai kurssin varhaisen alkamisajan vuoksi, hänelle voidaan maksaa yöpymisraha 20,18 euroa kuittia vastaan. Tästä yöpymisestä kuntoutujan on aina erikseen itse sovittava kuntoutuslaitoksen kanssa.

Kaikki Kelan järjestämät ASLAK-kurssit näkyvät internetissä kelan sivustoilla www. kela.fi/kuntoutukseen/kuntoutuskurssihaku. Lisätietoa kurssista saat Vetrean  internet-sivuilta www.vetrea.fi ja siellä kohdasta kuntoutus. Voit myös olla yhteydessä puhelimitse kuntoutuspäällikkö Tea Takkuseen p. 050 551 1988 sp: tea.takkunen@vetrea.fi

Mikäli haet muutosta ja hyvinvointisi kaipaa tukea, hae rohkeasti kuntoutukseen! Työterveyshuollon kautta saat ajan työterveyshoitajalle ja lääkärille, joiden avulla pääset haussa eteenpäin.

 

Kuntoutusterveisin,

Vetrean kuntoutustiimi