Museoalalle raamin mukainen neuvottelutulos - sopimus yleissitovaksi

6.12.2011

Akavan Erityisalat: Museoalalle raamin mukainen neuvottelutulos – sopimus yleissitovaksi


 

Akavan Erityisalat ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry saavuttivat raamisopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen museoalalle 22.11.2011. Neuvottelutulos on ehdollinen: työehtosopimuksen solmiminen edellyttää raamisopimuksen syntymistä.

Sopimus sitoisi ensimmäistä kertaa koko yksityistä museoalaa. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta antoi asiasta päätöksen marraskuussa. Yleissitovuus tarkoittaa, että työsopimuslain nojalla kaikkien yksityisten, varsinaiseen valtionosuuteen oikeutettujen museoiden on noudatettava vähintään tämän sopimuksen määräyksiä.

– Neuvottelutulosta voi pitää olosuhteisiin nähden varsin hyvänä. Museoiden valtionosuuksiin on kaavailtu isoja supistuksia jo ensi vuonna, silti sopimuskorotukset ovat raamin mukaiset. Mukana on myös tekstiparannuksia, arvioi työmarkkinalakimies Kari Eskola Akavan Erityisaloista.

– Sopimus lyhentää museoalan enimmäistyöaikaa, mikä on tärkeä linjaus etenkin nyt, kun sopimuksesta saatiin vuosien hakemisen jälkeen yleissitova. Lisäksi henkilöstöedustajien ja isyysvapaalla olevien asemaan saatiin merkittävä parannus. Myös kiistelty 150 euron kertakorvaus maksetaan henkilöstölle muita aloja laajemmin, Eskola kertoo.

– Torjuntavoittona voi pitää sitä, että työnantajan ajama kriisilauseke saatiin torjuttua, vaikka hintana oli palkankorotusten myöhentäminen. Kriisilauseke olisi antanut huonoon taloustilanteeseen ajautuvalle museolle mahdollisuuden livetä sopimuksesta. Tämä olisi vesittänyt sopimuksen yleissitovuuden.

Museoalan sopimus on raamisopimuksen mukainen 25 kuukautta ja voimassa 1.4.2012–30.4.2014. Palkkoja korotetaan 1.4.2012 lukien 1,6 prosentin yleiskorotuksella ja 1.10.2012 lukien 0,8 prosentin paikallisella erällä. Paikallisen erän kohdistaminen neuvotellaan luottamusmiehen kanssa 31.8.2012 mennessä. Erän kohdentamisen kriteerit ovat muun muassa palkkauksen tasapuolisuus ja tasa-arvoisuus. Jos sopimukseen ei päästäisi, työnantaja kohdentaa sen joko samansuuruisena kaikille tai kohdentamisen kriteereillä.

Sopimuskauden toisen vuoden palkkoja korotetaan 1.5.2013 lukien 1,4 prosentin yleiskorotuksella ja 1.11.2013 lukien 0,5 prosentin paikallisella erällä, jonka käytöstä neuvotellaan luottamusmiehen kanssa 30.9.2013 mennessä.

Huhtikuun 2012 palkanmaksun yhteydessä maksetaan 150 euron kertaerä niille toimihenkilöille, joiden työsuhde on alkanut viimeistään 2.1.2012 ja joille työantajalla on huhtikuussa palkanmaksuvelvollisuus. Kertaerä maksetaan myös niille toimihenkilöille, joiden töihin paluu tapahtuu sopimuskautena.

Uudella työehtosopimuksella lyhennetään enimmäistyöaikaa 8 tunnista enintään 7 tuntiin ja 15 minuuttiin päivässä. Vanhat työaikoja koskevat sopimukset jäävät kuitenkin voimaan, jos työnantaja näin haluaa. Uusista nyt sovittua huonommista työajoista ei kuitenkaan voi enää sopia.

Työnantaja maksaa isyysvapaalta palkkaa kuudelta arkipäivältä. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun palkkioihin tehdään selkeä tasokorotus ja työsuojeluvaltuutetun palkkion maksamista laajennetaan.

Neuvottelutulos menee vielä Akavan Erityisalojen hallituksen käsittelyyn.

Lisätietoja: työmarkkinalakimies Kari Eskola, Akavan Erityisalat ry, puh. 040 590 5693, kari.eskola(a)akavanerityisalat.fi