Museoalan ammattiliiton ja Akavan Erityisalojen kannanotto Museoviraston tilanteeseen

17.11.2011

Aihe: Museoalan ammattiliitto ja Akavan Erityisalat: Museoala ajetaan alas? Museoviraston yt-neuvotteluja koskeva kannanotto

Tiedote 11.11.2011, julkaisuvapaa heti

Museoalan ammattiliitto ja Akavan Erityisalat:

Museoala ajetaan alas?

Museoviraston ainakin 60 hengen irtisanomiseen tähtäävät yt-menettelyt ovat tyrmistyttäneet henkilöstön. Henkilöstöllä on syvä huoli paitsi omasta tulevaisuudestaan myös siitä, miten käy Suomen kansallisen kulttuuriperinnön.

Museoviraston ja koko museoalan kohtalo on nyt eduskunnan käsissä. Museoviraston talousarviosta on esitetty leikattavaksi 3 miljoonaa euroa ja museoiden valtionosuuksista 5 miljoonaa euroa. Vähennysten euromäärä ja siten lomautusten ja irtisanomisten lukumäärä riippuu täysin eduskunnan vahvistamasta budjetista.

Museoalan ammattiliitto ja Akavan Erityisalat vaativat, että eduskunta puolittaa museoilta edellytettävän säästövaateen, jotta museoala voi ylipäätänsä jatkaa ja kehittää toimintaansa.

– Museoviraston kohdalla puheissa on ollut jopa sadan hengen irtisanominen. Tämä on pöyristyttävän paljon, kun virastossa on kaikkiaan töissä 360 henkilöä, joista noin sata määräaikaista. Yhtenä vaihtoehtona on väläytetty myös koko henkilöstön lomauttamista kolmeksi kuukaudeksi, kertoo työmarkkinalakimies Kari Eskola Akavan Erityisaloista.

Voi sanoa, että mikäli Museoviraston säästöt toteutetaan, Museoviraston perustehtävä lakkaa olemasta – tehtävää ei voida hoitaa sillä henkilömäärällä, mikä irtisanomisten jälkeen jäisi jäljelle. Suurin osa perustehtävistä, myös lakisääteiset, jäävät hoitamatta.

Ehdotetut leikkaukset ovat poikkeuksellisen rajuja, ja ne aiotaan esityksen mukaan toteuttaa heti ensi vuodesta alkaen. Kyse ei ole väliaikaisesta budjettirahoituksen vähentymisestä, koska samansuuruinen kehyssumma on määritelty koko hallituskaudelle. Kauden jokaisena vuonna vaaditaan vastaavat säästöt.

Museoviraston yt-neuvotteluiden taustalla ovat valtion vuoden 2012 talousarvioesitys, sopimuksiin perustuvien kiinteiden kustannusten nousu ja valtion tuottavuusohjelman edellyttämät vähennykset.

– Ymmärrämme, että säästöjä on etsittävä kaikkialta, mutta muistutamme, että Museovirasto on jo osallistunut tuottavuusohjelmaan. Ei ole enää mitään, mistä leikata. Viraston organisaatio on trimmattu viime keväänä ja henkilöstöresurssit ovat jo nykyisellään äärirajoilla, jotta tehtävät voidaan hoitaa. Museoviraston kulurakenne perustuu vahvasti henkilöstömenoihin. Toinen iso menoerä ovat kiinteät kiinteistökustannukset, joita ei voi karsia. Ilman ihmisiä toiminta kuitenkin lakkaa, vain kiinteistöt  - seinät  - jäävät, Kari Eskola sanoo.

– Henkilöstön tunnelmat ovat erittäin synkät. Keväällä virastossa tehtiin laaja organisaatiouudistus, joka loi uskoa tulevaisuuteen. Nyt kaikki tehty uudistustyö aiotaan romuttaa ennen kuin virastolle on annettu edes mahdollisuus viedä läpi sovitut kehittämistyöt, sanoo Museoviraston akavalainen pääluottamusmies Aino-Maija Kaila.

Museovirasto aloittaa henkilöstön edustajien kanssa enimmillään 60 henkilön irtisanomista, henkilöstön lomauttamista ja virkasuhteiden osa-aikaistamista koskevat yt-neuvottelut maanantaina 21.11.2011. Neuvotteluesitys koskee myös kiinteistöjen luovuttamisia, museoiden sulkemisia ja toimintayksiköiden lakkauttamisia.

Museoalan ammattiliitto ja Akavan Erityisalat muistuttavat, että opetusministeriö on nostanut takavuosina tietoisesti museoiden valtionosuuksia ja niiden turvin alaa on kehitetty voimakkaasti. Nyt sama ministeriö vetää museoilta ”maton alta” leikkaamalla härskisti valtionosuuksia.

Akavan Erityisalat edustaa museoalan asiantuntijoita ja esimiehiä, jotka kuuluvat liiton jäsenyhdistykseen, Museoalan ammattiliittoon. Museoalan ammattiliitossa on vähän yli 1 700 jäsentä.

Lisätietoja: Työmarkkinalakimies Kari Eskola, Akavan Erityisalat, puh. 040 590 5693, kari.eskola@akavanerityisalat.fi Museoviraston akavalaisten pääluottamusmies Aino-Maija Kaila, 040 128 6362.

Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. Liittoomme kuuluu 25 itsenäistä jäsenyhdistystä, joissa on yli 26 000 jäsentä. Lisätietoja: www.akavanerityisalat.fi

Anna Joutsenniemi

Viestintäpäällikkö

Akavan Erityisalat ry

Maistraatinportti 4 A, 6. krs.

00240 Helsinki

puh. 0201 235 349, 040 525 8582

anna.joutsenniemi@akavanerityisalat.fi<mailto:anna.joutsenniemi@akavanerityisalat.fi>