Ajankohtaista

MALn jäsenet, kokouskutsu on lähetetty sähköpostiin. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen. (Ennakkoilmoittautuminen, jotta osaamme varautua tarjoiluun ja opastuskierrokseen).
Jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä museoalan toimintaympäristö haastaa kehittämään, monipuolistamaan ja uudistamaan tarjontaa eri asiakasryhmien tarpeet huomioon ottaen. Careerian (ent. Edupoli) ja Suomen museoliiton yhteistyössä suunnittelemassa koulutuksessa saat hyvät valmiudet erilaisten innovatiivisten ratkaisujen ja palveluiden luomiseen. Hae uutta potkua toimintaan kehittämällä osaamistasi mm. tuotteistamisessa ja palvelumuotoilussa.
Suomen museoliiton koulutus Coaching Ajokortti antaa hyvät työkalut valmentavaan otteeseen niin esimiestyössä ja kuin vertaistuessa. Toisen kerran järjestettävä Coaching Ajokortti -valmennuksesta vastaa Heurestica Oy.
Työpaja on tarkoitettu museoalan ammattiliiton jäsenille - sekä luottamusmiehille että muille aiheesta kiinnostuneille.
RSS ATOM